Організація: Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України ×
Путятін, Геннадій Геннадійович.
Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості формування госпіталізму у хворих на шизофренію та його соціо- і психотерапевтична корекція [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / Г. Г. Путятін, 2010. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Аяш Імад Умар Халіль
Нейродинамічні і гемодинамічні показники, їх динаміка у хворих на гіпертонічну хворобу в процесі формування мозкової судинної недостатності (дисциркуляторної енцефалопатії) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Аяш Імад Умар Халіль, 2005. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шалашова, Ілона Валеріївна.
Клініко-терапевтичні особливості залежності від психостимуляторів різної рецептури виготовлення [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / І. В. Шалашова, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Фітькало, Олег Степанович.
Процес формування терапевтичних ремісій у хворих, залежних від опіоїдів (імунологічні, біохімічні та психологічні особливості) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / О. С. Фітькало, 2010. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Герцев, Василь Миколайович.
Прогноз віддалених наслідків аневризматичних інтракраніальних крововиливів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / В. М. Герцев, 2007. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Статінова, Олена Анатоліївна.
Особливості діагностики та лікування неврологічних порушень у хворих на хронічну ниркову недостатність, пролонговану гемодіалізом [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.15 / О. А. Статінова, 2009. - 38 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гончарук, Олена Олександрівна.
Оцінка результатів поперекової мікродискектомії в залежності від стану вегетативної нервової системи і психоемоційного статусу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / О. О. Гончарук, 2009. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Личко, Володимир Станіславович.
Ендотелійзалежні механізми пошкодження гематоенцефалічного бар’єру при інфаркті головного мозку в динаміці медикаментозної корекції [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / В. С. Личко, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Монастирський, Володимир Олегович.
Оптимізація діагностики та лікування хворих на церебральний ішемічний інсульт з урахуванням функціонального стану імунонейроендокринної системи [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / В. О. Монастирський, 2010. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бут, Ольга Валеріївна.
Клініко-імунобіохімічні особливості перебігу гострого періоду мозкового ішемічного інсульту та оптимізація лікування [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / О. В. Бут, 2010. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Пустовойт, Михайло Михайлович.
Психосоматичні закономірності розвитку психотичних розладів у жінок в інволюції (патогенез, клініка, психодинамічна психотерапія) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.16 / М. М. Пустовойт, 2010. - 36 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Расін, Семен Михайлович.
Роль чинників запалення і інсулінорезістентності в розвитку деменції у осіб старечого віку (патогенез, профілактика і терапія) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / С. М. Расін, 2011. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Клінічні протоколи надання медичної допомоги дітям із гіперкінетичними розладами та розладами загального розвитку [Текст] / Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології, Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика [та ін.], 2010. - 51 с.
Дубинська, Ольга Ігорівна.
Клініко-функціональні та метаболічні кореляції у хворих на повторні ішемічні інсульти [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / О. І. Дубинська, 2009. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шульга, Ольга Дмитрівна.
Критерії прогнозу перебігу ішемічного інсульту [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / О. Д. Шульга, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Померанцева, Ольга Валентинівна.
Неврологічні особливості астенічного синдрому у хворих з віддаленими наслідками легкої закритої черепно-мозкової травми та його диференційована корекція [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / О. В. Померанцева, 2005. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Самохвалов, Андрій Валерійович.
Клініко-психопатологічна характеристика соматоформної вегетативної дисфункції серця та серцево-судинної системи у осіб молодого віку [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / А. В. Самохвалов, 2007. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Малєв, Олександр Леонідович.
Роль окисної модифікації білків у діагностиці ендогенних та екзогенних психічних розладів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / О. Л. Малєв, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Романова, Ганна Олексіївна.
Подолання терапевтичної резистентності у хворих на параноїдну шизофренію в процесі лікування методом краніоцеребральної гіпотермії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / Г. О. Романова, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Джанелідзе, Тамара Теймуразівна.
Оптимізація лікування діабетичної полінейропатії методом озонотерапії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Т. Т. Джанелідзе, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи