Організація: Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України ×
Герасименко, Сергій Іванович.
Початкові сенсоневральні порушення слуху при наявності судинних чинників [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 / С. І. Герасименко, 2010. - 25 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Москалик, Оксана Євгенівна.
Можливі фактори ризику та профілактика раку гортані у хворих віком до 50-ти років, які контактували у своїй професійній діяльності з шкідливими речовинами [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 / О. Є. Москалик, 2006. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Калінкін, Віталій Павлович.
Застосування специфічної імунотерапії в протирецидивному лікуванні хворих на поліпозний риносинуїт у поєднанні з цілорічним алегічним ринітом [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 / В. П. Калінкін, 2006. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Калуцький, Ігор В’ячеславович.
Лікування хворих хронічним гнійним верхньощелепним синуїтом із застосуванням тіотриазоліну [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 / І. В. Калуцький, 2006. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Каширін, Володимир Олександрович.
Активаційна терапія хворих на злоякісні новоутворення фаринго-ларингеальної області з використанням антигомотоксичних препаратів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.19 / В. О. Каширін, 2009. - 38 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кіцера, Олександр Олександрович.
Патологія вуха та стан слухового аналізатора у дітей із природженим незрощенням піднебіння [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 / О. О. Кіцера, 2005. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Забродська, Людмила Валеріївна.
Клініко-імунологічні і біохімічні аспекти патогенезу, діагностики і лікування спадкової форми ангіоневротичного набряку [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.08 / Л. В. Забродська, 2010. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Чорній, Олеся Володимирівна.
Комбіноване лікування хворіх на хропіння та обструктивне апное на основі використання фізичних методів впливу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 / О. В. Чорній, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Мироненко, Наталія Григорівна.
Хірургічне відновлення голосу після ларингектомії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 / Н. Г. Мироненко, 2009. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Діхтярук, Олександр Вікторович.
Стан слухової та вестибулярної функції у хворих на розсіяний склероз [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 / О. В. Діхтярук, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ягудін, Раміль Камілевич.
Клініко-анатомічне обґрунтування способу пластичної аритенохордотоміі в лікуванні серединних стенозів гортані [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 / Р. К. Ягудін, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Голубок-Абизова, Тетяна Миколаївна.
Особливості електроакустичної корекції слуху у хворих з різними типами ураження слухової системи [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 / Т. М. Голубок-Абизова, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Пелешенко, Наталія Олександрівна.
Комплексне лікування хворих на хронічний риносинусит у похилому віці [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 / Н. О. Пелешенко, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бобрусь, Артем Борисович.
Експериментально-клінічне обгрунтування вазотомії імпульсно-періодичним напівпровідниковим лазером у хворих на медикаментозний риніт [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 / А. Б. Бобрусь, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Божко, Наталія Вікторівна.
Обгрунтування застосування електрозварювальної технології в хірургічному лікуванні хворих на рак гортані [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 / Н. В. Божко, 2010. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гавріш, Олена Валеріївна.
Ендоскопічне хірургічне лікування хворих на одонтогененний верхньощелепний синусит [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 / О. В. Гавріш, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Свєтлєйший, Роман Анатолійович.
Комплексне лікування гострого і хронічного риніту [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 / Р. А. Свєтлєйший, 2009. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Савчук, Олег Ігорович.
Рання післяопераційна реабілітація хворих на хронічні риносинуїти [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 / О. І. Савчук, 2007. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Міщанчук, Ніна Сергіївна.
Вестибулярна дисфункція та сенсороневральна приглухуватість в учасників ліквідації наслідків аварії на чорнобильській атамній електростанції у динаміці післяаварійного періоду [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.19 / Н. С. Міщанчук, 2009. - 40 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Островська, Ольга Олександрівна.
Відеоендоскопічні хірургічні втручання у хворих зі зміненою архітектонікою порожнини носа та приносових пазух після раніше перенесених операцій [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 / О. О. Островська, 2007. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи