Організація: Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології АМН України ×
Пустовалова, Ольга Іванівна.
Цитологічні та імуноцитохімічні особливості епітелію шийки матки і цервікального каналу жінок фертильного віку при вірусному та бактеріальному інфікуванні [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.09 / О. І. Пустовалова, 2007. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Генітальний ендометріоз у жінок репродуктивного віку [Текст] : (діагностика та лікування) : метод. рекомендації / Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Одес. держ. мед. ун-т, Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, 2005. - 36 с.
Костенко, Алла Володимирівна.
Адаптаційно-резервні можливості здорових дітей молодшого шкільного віку та метаболічна корекція їх порушень [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / А. В. Костенко, 2008. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Яблонь, Ольга Степанівна.
Оптимізація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим з дуже малою масою тіла [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.10 / О. С. Яблонь, 2008. - 35 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Апресова, Карине Грантівна.
Вагітність і артеріальна гіпотензія [Текст] : (патогенез, профілактика і лікування ускладнень) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 / К. Г. Апресова, 2008. - 32 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Хасаян, Олег Володимирович.
Безплідний шлюб: причини розвитку, частота, структура, фактори ризику [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. В. Хасаян, 2008. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Вовк, Зоряна Василівна.
Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей ранього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / З. В. Вовк, 2008. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Грицай, Інна Миколаївна.
Перебіг вагітності, стан плода і циркуляторно-метаболічні порушення печінки у хворих на цукровий діабет I типу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / І. М. Грицай, 2008. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ігнатова, Тетяна Борисівна.
Прогнозування та профілактика ранніх порушень моторної і секреторної функцій шлунку у дітей [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Т. Б. Ігнатова, 2008. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бодрягова, Ольга Іванівна.
Обгрунтування диференційованих методів лікування дисфункціональних маткових кровотеч у жінок пізнього репродуктивного віку [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. І. Бодрягова, 2008. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Булавенко, Ольга Василівна.
Недостатність лютеїнової фази: клініка, діагностика та лікування [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 / О. В. Булавенко, 2008. - 34 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Іщенко, Ганна Іванівна.
Профілактика прееклампсії у вагітних з хронічними запальними захворюваннями нирок [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Г. І. Іщенко, 2008. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Синоверська, Ольга Богданівна.
Микроаномалії розвитку серця у дітей: прогнозування перебігу та диференційована лікувально-профілактична тактика [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.10 / О. Б. Синоверська, 2008. - 44 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Лошак, Оксана Олександрівна.
Особливості метаболічної адаптації та корекція її порушень у новонароджених, що перенесли асфіксію [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / О. О. Лошак, 2008. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шафарчук, Валентина Михайлівна.
Клініко-імунологічні особливості материнсько-плодових взаємовідносин та корекція їх порушень у вагітних з артеріальною гіпертензією [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / В. М. Шафарчук, 2008. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Алексеєва, Юля Іванівна.
Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Ю. І. Алексеєва, 2008. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ярошенко, Наталія Володимирівна.
Особливості клінічного перебігу ювенільного ревматоїдного артриту у дітей, які проживають в регіонах з підвищеним вмістом фтору у питній воді [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Н. В. Ярошенко, 2008. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Васеленко, Володимир Анатолійович.
Стан шийки матки у вагітних жінок з ризиком формування істміко-цервікальної недостатності та невиношування вагітності [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / В. А. Васеленко, 2008. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Муквіч, Олена Миколаївна.
Порушення мікробіоценозів у дітей першого року життя [Текст] : (прогнозування, профілактика та лікування) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.10 / О. М. Муквіч, 2008. - 35 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Банніков, Володимир Іванович.
Клініко-імунологічні особливості перебігу вагітності у жінок після екстракорпорального запліднення методом донації ооцитів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / В. І. Банніков, 2008. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи