Організація: Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ×
Ганіткевич, Ярослав Володимирович.
Українські лікарі - вчені першої половини ХХ століття та їхні наукові школи [Текст] : біогр. нариси та бібліогр. / Я. Ганіткевич, 2002. - 540 с.