Організація: Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ×
Сквирський, Олександр Володимирович.
Характер остеотропних ефектів аторвастатину, атенололу та гідрохлортіазиду в умовах експериментального остеопорозу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / О. В. Сквирський, 2012. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Пупишева, Олена Володимирівна.
Пошук нових міотропних спазмолітиків серед гетероциклічних азотовмісних сполук та адамантилвмісних похідних 1-алкокси-3-діалкіламіно-2-пропанолу [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / О. В. Пупишева, 2013. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шебалдова, Катерина Олександрівна.
Експериментальне обгрунтування розробки засобів лікарської профілактики гіпоксії замкнутого простору в ряду координаційних сполук германію [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / К. О. Шебалдова, 2014. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Александрова, Аліна В’ячеславівна.
Експериментальне обґрунтування доцільності застосування синтетичного інгібітора матричних металопротеїназ при опікових ранах [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / А. В. Александрова, 2014. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Соколик, Олена Петрівна.
Нейропротективна дія цереброкурину, кортексину та церебролізину в умовах експериментальної алкогольної інтоксикації [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / О. П. Соколик, 2012. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Геращенко, Інна Василівна.
Вивчення токолітичних властивостей похідних бромідів 1,3-діарил-3-гідрокси-2,3,6,7,8,9-гексагідро-5Н-імідазо [1,2-ɑ] азепінію [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / І. В. Геращенко, 2015. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Досягнення клінічної фармакології та фармакотерапії на шляхах доказової медицини [Текст] : матерiали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Вінниця, 9-10 листоп. 2015 р. / Ін-т фармакології та токсикології НАМН України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Департамент охорони здоров’я та курортів Вінниц. обл. держ. адмін. [ін.], 2015. - 270 с.
Корнієнко, Валентина Іванівна.
Пошук та розробка засобу для фармакологічної корекції нефро- та кардіопатії серед N-C₈- заміщених і конденсованих похідних ксантину [Текст] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 14.03.05 / В. І. Корнієнко, 2016. - 42 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Дронова, Марія Леонідівна.
Фармакодинамічні особливості антибактеріальної дії нових похідних арилаліфатичних аміноспиртів [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 14.03.05 / М. Л. Дронова, 2016. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гринь, Ірина Василівна.
Фармакологічна ефективність мазі на основі тіориазоліну та наночасток срібла при експериментальному термічному ушкодженні шкіри [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / І. В. Гринь, 2017. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Павлюк, Іван Володимирович.
Нейропротективна дія сполук L-лізину при хронічному алкоголізмі [Текст] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 14.03.05 / І. В. Павлюк ; наук. керівник І. Ф. Бєленічев, 2018. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Нагорна, Олена Олександрівна.
Кардіо-та ендотеліопротекторні властивості похідних 1,2,4- триазолу [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.05 / О. О. Нагорна ; наук. консультант І. С. Чекман, 2018. - 40 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Литвиненко, Олена Семенівна.
Нейропротективна активність модуляторів системи глутатіону в умовах моделювання церебральної ішемії [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / О. С. Литвиненко ; наук. керівник І. Ф. Бєленічев, 2018. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Джигалюк, Ольга Вікторівна.
Кардіопротекторні властивості похідних 4-оксо(аміно-)хіназоліну при експериментальній ішемії міокарда [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / О. В. Джигалюк ; наук. керівник Г. І. Степанюк, 2019. - 27 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи