Організація: Винниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова ×
Ладонько, Юлій Леонідович.
Комплексне лікування переломів виростків велигомілкової кістки: (Клін.-експерим. досліждення) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.21 / Ю.Л. Ладонько, 2003. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Сидорова, Жанна Дмитрівна.
Стан фетоплацентарної системи та первинно-вторинний гемостаз при поєднаних НПГ - гестозах [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Ж. Д. Сидорова, 1996. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Димніч, Ліна Олександрівна.
Порушення імунологічного і адаптаційного стану хворих на хронічний кандидоз слизової оболонки порожнини рота та їх корекція в комплексному лікуванні [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Л. О. Димніч, 2006. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Матьоха, Тетяна Вікторівна.
Профілактика запальних процесів внутрішніх статевих органів у жінок, які використовують внутрішньоматкові контрацептиви [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Т. В. Матьоха, 2006. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Вавринчук, Олена Михайлівна.
Сучасні підходи до лікування трубної вагітності [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. М. Вавринчук, 2006. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Польовий, Віктор Павлович.
Клінічно-експериментальне обґрунтування хірургічної тактики у потерпілих з абдомінальною травмою [Текст] : автореф. дис. ... д-ра. мед. наук : 14.01.03 / В. П. Польовий, 2007. - 40 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Дзісь, Наталія Петрівна.
Незапальна хвороба яєчника, маткової труби та широкої зв’язки матки у жінок репродуктивного віку: особливості патогенезу, діагностика та лікувальні підходи [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 / Н. П. Дзісь, 2012. - 32 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Щокін, Олександр Олегович.
Діагностика і лікування вродженої плоско-вальгусної деформації стоп у дітей [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.09 / О. О. Щокін, 2012. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Клюзко, Іван В’ячеславович.
Шляхи покращення преперитонеальної алогерніопластики в лікуванні пахвинних гриж [Текст] : (експерим.-клін. дослідж.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / І. В. Клюзко, 2012. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Безсмертний, Юрій Олексійович.
Розлади репаративного остеогенезу довгих кісток при гіпергомоцистеїнемії та асоційованих станах [Текст] : (клін.-експерім. дослідж.) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.21 / Ю. О. Безсмертний, 2013. - 38 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Чундак, Степан Степанович.
Поєднана абдомінальна травма у постраждалих внаслідок дорожньо-транспортних пригод: догоспітальний етап надання медичної допомоги [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.03 / С. С. Чундак, 2014. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Черепаха, Олена Леонідівна.
Особливості зв’язків показників гемодинаміки гомілки з антропометричними параметрами підлітків різних соматотипів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.03 / О. Л. Черепаха, 2012. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Русак, Петро Степанович.
Проблема гострого живота у педіатрії [Текст] / П. С. Русак, 2015. - 166 с.
Школьніков, Володимир Семенович.
Атлас спинного мозку людини (пренатальний період онтогенезу) [Текст] : навч. посiб. для студ. вищ. мед. (фармац.) навч. закладів III-IV рiвнiв акредитацiї, лiкарiв-iнтернiв, клін. ординаторів, практ. лікарів відповід. фаху / В. С. Школьніков, В. Г. Черкасов, Ю. Й. Гумінський, 2017. - 178 с.
Петрик, Ірина Олексіївна.
Кардіопротекторні ефекти спіро[індол-3,1'-пірол[3,4-с]пірола]-5'-(4-метилфеніл)-3'-[2-(метилтіо)етил]-3а',6a'- дигідро-2'h-спіро[індол-3,1'-піроло[3,4-c]пірол]-2,4',6'(1h,3'h,5'h)-тріона в умовах гострої ішемії серця та стресової кардіоміопатії [Текст] : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. канд. мед. наук : 14.03.05 / І. О. Петрик, 2018. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Петрик, Ірина Олексіївна.
Кардіопротекторні ефекти спіро[індол-3,1'-пірол [3,4-с]пірола]-5'-(4-метилфеніл)-3'-[2-(метилтіо)етил]-3a',6a'- дигідро-2'h-спіро[індол-3,1'-піроло[3,4-c]пірол]-2,4',6'(1h,3'h,5'h)-тріона в умовах гострої ішемії серця та стресової кардіоміопатії [Електронний ресурс] : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. канд. мед. наук : 14.03.05 / І. О. Петрик, 2018 ел. опт. диск (CD-ROM)
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Петрик, Ірина Олексіївна.
Кардіопротекторні ефекти спіро[індол-3,1'-пірол [3,4-с]пірола]-5'-(4-метилфеніл)-3'-[2-(метилтіо)етил]-3a',6a'- дигідро-2'h-спіро[індол-3,1'-піроло[3,4-c]пірол]-2,4',6'(1h,3'h,5'h)-тріона в умовах гострої ішемії серця та стресової кардіоміопатії [Текст] : (експерим. дослідж.) : дис. канд. мед. наук : 14.03.05 / І. О. Петрик ; наук. керівник О. А. Ходаківський, 2018. - 202 с.
Петрик, Ірина Олексіївна.
Кардіопротекторні ефекти спіро[індол-3,1'-пірол [3,4-с]пірола]-5'-(4-метилфеніл)-3'-[2-(метилтіо)етил]-3a',6a'- дигідро-2'h-спіро[індол-3,1'-піроло[3,4-c]пірол]-2,4',6'(1h,3'h,5'h)-тріона в умовах гострої ішемії серця та стресової кардіоміопатії [Електронний ресурс] : (експерим. дослідж.) : дис. канд. мед. наук : 14.03.05 / І. О. Петрик ; наук. керівник О. А. Ходаківський, 2018. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Голюк, Наталія Ярославівна.
Особливості патології шийки матки при застосуванні гормональних контрацептивів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Н. Я. Голюк ; наук. керівник В. І. Пирогова, 2018. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Юрчишин, Оксана Іванівна.
Вивчення протимікробної активності екстрактів лікарських рослин флори України відносно шкірних ізолятів мікроорганізмів з різними механізмами MLS-резистентності [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.07 / О. І. Юрчишин ; наук. керівник Р. В. Куцик, 2018. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи