Організація: Дніпропетр. мед. акад. ×
Нор, Надія Миколаївна.
Ранні хірургічні втручання та їх ефективність при лікуванні хворих з термічною травмою кисті [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Н. М. Нор, 2012. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Калмиков, Сергій Андрійович.
Комплексна фізична реабілітація осіб зрілого віку, хворих на цукровий діабет 2 типу, на поліклінічному етапі [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.24 / С. А. Калмиков, 2012. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Басіна, Богдана Олександрівна.
Прогнозування перебігу хронічного обструктивного захворювання легень на етапах спостереження хворих [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.27 / Б. О. Басіна, 2014. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Хасхачих, Дмитро Анатолійович.
Диференціальна діагностика гестаційних набряків [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.01 / Д. А. Хасхачих, 2013. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Венгрин, Надія Олексіївна.
Наукове обґрунтування модернізації підготовки молодших спеціалістів з вищою медичною освітою (на прикладі фельдшерів та акушерів) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.02.03 / Н. О. Венгрин, 2013. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Івчина, Надія Анатоліївна.
Ефективність та переносимість омега-3 поліненасичених жирних кислот у лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця після стентування [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Н. А. Івчина, 2012. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Крамарьова, Юлія Сергіївна.
Еколого-гігієничне обгрунтування застосування органо-мінеральних добрив, отриманих з осадів міських стічних вод [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 03.00.16 / Ю. С. Крамарьова, 2011. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Фастовець, Олена Олександрівна.
Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексного лікування патологічного стирання зубів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.01.22 / О. О. Фастовець, 2012. - 31 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кир’ян, Олена Анатоліївна.
Клінічна та діагностичні особливості різних підтипів синдрому подразненого кишечника та їх лікування [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.36 / О. А. Кир’ян, 2012. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ігнащук, Олена Вікторівна.
Гастроезофагальна рефлюксна хвороба: клініко-морфологічні та мікробіологічні особливості, оптимізація лікування з урахуванням стану вегетативної нервової системи [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.36 / О. В. Ігнащук, 2012. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шейко, Світлана Олександрівна.
Структурно-функціональний стан серця у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і кардіоренальним синдромом [Текст] : діагностика та лікування : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.01.11 / С. О. Шейко, 2012. - 35 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Погорєлов, Олексій Вікторович.
Клініко-нейрофізіологічні особливості перебігу гострих ішемічних порушень мозкового кровообігу (діагностика, прогноз) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.01.15 / О. В. Погорєлов, 2012. - 40 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бардаченко, Наталія Ігорівна.
Стан коронарного кровообігу у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця та безпечність проведення коронарографії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Н. І. Бардаченко, 2012. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Останіна, Тетяна Георгіївна.
Кардіоваскулярний ризик та стан серцево-судинної системи у жінок, які перенесли гестаційну артеріальну гіпертензію [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Т. Г. Останіна, 2012. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Сквирський, Олександр Володимирович.
Характер остеотропних ефектів аторвастатину, атенололу та гідрохлортіазиду в умовах експериментального остеопорозу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / О. В. Сквирський, 2012. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Сливка, Наталія Олексіївна.
Портальна гіпертензія у хворих на цироз печінки алкогольної етіології: корекція ендотелій-залежних механізмів на етапах прогресування [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.36 / Н. О. Сливка, 2012. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Мкадмі Джігед
Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба у хворих на цукровий діабет 2 типу: поширеність, особливості клінічного перебігу і лікування [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.36 / Мкадмі Джігед, 2012. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Лоскутов, Олександр Євгенович.
Розвиток національного ендопротезування суглобів [Текст] : (результати наук. дослідж.) / О. Є. Лоскутов, 2012. - 41 с.
Приходько, Наталія Петрівна.
Роль клініко-анамнестичних, запальних факторів в прогнозуванні перебігу ішемічної хвороби серця [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Н. П. Приходько, 2012. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Дігтяр, Андрій Валерійович.
Тотальне безцементне ендопротезування при медіальних переломах шийки стегнової кістки та їх наслідках [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 / А. В. Дігтяр, 2012. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи