Організація: Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ×
Прохоров, Ілля Євгенович.
Патогенетичне обґрунтування та оптимізація протизапальної терапії суглобової форми ювенільного ревматоїдного артриту [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / І. Є. Прохоров, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Путятін, Геннадій Геннадійович.
Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості формування госпіталізму у хворих на шизофренію та його соціо- і психотерапевтична корекція [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / Г. Г. Путятін, 2010. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Рибалко, Лариса Михайлівна.
Патогенез остеопеній й остеопорозу в жінок у пре- і постменопаузальному періоді життя [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Л. М. Рибалко, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Швець, Лілія Володимирівна.
Респіраторна м’язова дисфункція та рівень гомоцистеїну в крові хворих на системну склеродермію : клініко-патогенетичне значення [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.12 / Л. В. Швець, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Канана, Наталя Миколаївна.
Механізми ремоделювання міокарда за умов алоксанового діабету у щурів з різною сенситивністю АТ₁рецепторів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Н. М. Канана, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Воскресенська, Ольга Юріївна.
Корекція ортопедичного лікування дефектів зубного ряда біоінертними конструкціями з титану у ВІЛ-позитивних пацієнтів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / О. Ю. Воскресенська, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Остапенко, Юрій Вікторович.
Спеціальне лікування нерезектабельного раку дистального відділу шлунка [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 / Ю. В. Остапенко, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Жердєва, Ірина Володимирівна.
Антенатальна охорона плода у вагітних з порушеним мікробіоценозом пологових шляхів в умовах спостереження в жіночій консультації [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / І. В. Жердєва, 2007. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шаталов, Сергій Олександрович.
Малоінвазивні діагностичні і лікувальні втручання у хворих на псевдокісти підшлункової залози [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / С. О. Шаталов, 2007. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Іносенсіо Бенвіндо Невіш Маурісіо
Лікування внутрішньосуглобових переломів проксимального відділу великогомілкової кістки [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 / Іносенсіо Бенвіндо Невіш Маурісіо, 2007. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Натрус, Лариса Валентинівна.
Про роль преоптичної області та переднього гіпоталамуса у підтримці констант гомеостазу [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.03 / Л. В. Натрус, 2007. - 32 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Паламарчук, Тетяна Юріївна.
Диференційоване використання низькочастотної магнітотерапії в комплексному лікуванні прееклампсії вагітних [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / Т. Ю. Паламарчук, 2007. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Пшенична, Олена Володимирівна.
Характеристика порушень ритму серця та прогноз їх ускладнень у дітей [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / О. В. Пшенична, 2007. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Іванова, Лілія Анатоліївна.
Клініко-імунологічні особливості перебігу гострих респіраторних захворювань на фоні цитомегаловірусної інфекції у часто та тривало хворіючих дітей раннього віку [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Л. А. Іванова, 2007. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Дубова, Ганна Валеріївна.
Якість життя та шляхи його поліпшення у дітей з порушеннями ритму серця [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Г. В. Дубова, 2007. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Орда, Олександр Миколайович.
Наукове обгрунтування управління медико-соціальною профілактикою перинатальної смертності в умовах донецького регіону [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.03 / О. М. Орда, 2007. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Сидюк, Андрій Володимирович.
Штучний лімфодренаж при неоперабельному раку шлунка [Текст] : (клін.-експерим. дослідж.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 / А. В. Сидюк, 2007. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Родинський, Олександр Георгійович.
Нейрофізіологічний аналіз функціонування спинного мозку в умовах особливо високої збудливості та можливості її корекції [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.03 / О. Г. Родинський, 2007. - 35 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Носенко, Олена Миколаївна.
Доброякісні кістозні утворення яєчників: епідеміологія, патогенез, діагностика та відновлення репродуктивного здоров’я [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 / О. М. Носенко, 2008. - 40 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Цуркан, Володимир Георгійович.
Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / В. Г. Цуркан, 2008. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи