Організація: Каф. заг. та клін. фармакології ×
Тести ректорського контролю з фармакології для студентів ІІІ курсу медичного факультету [Текст] / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. заг. та клін. фармакології, 2003. - 105 с.
Кравченко, Вероніка Віталіївна.
Вивчення гепатопротекторних властивостей фітозбору в умовах модельованої патології [Текст] : диплом. робота : 7.110201 / В. В. Кравченко, 2011. - 72 с.
Дипломна робота Картка запису | Схожi записи
Красуцький, Сергій Петрович.
Клініко-фармакоекономічний аналіз гіполіпідемічних засобів, які використовуються для лікування хворих на атеросклероз [Текст] : диплом. робота : 7.12020101 / С. П. Красуцький, 2012. - 77 с.
Дипломна робота Картка запису | Схожi записи
Навчально-методичний посібник для практичних занять по фармакотерапії для студентів IV курсу фармацевтичного факультету очної форми навчання [Текст] / В. Й. Кресюн, С. Б. Стречень, А. Г. Відавська [та ін.] ; відп. ред. В. Й. Кресюн, 2009. - 110 с.
Тестові завдання для підсумкового контролю знань з клінічної фармакології для студентів медичного й стоматологічного факультетів [Текст] / В. Й. Кресюн, С. Б. Стречень, Г. Г. Відавська [та ін.] ; відп. ред. В. Й. Кресюн, 2008. - 99 с.
Методичні рекомендації з розділу "Клінічна фармація" для курсантів-інтернів за фахом "Організація і управління фармацією" [Текст] / В. Й. Кресюн, В. В. Годован, К. Ф. Шемонаєва [та ін.] ; відп. ред. В. Й. Кресюн, 2011. - 19 с.
Пошук і комплексне вивчення фармакологічного профілю нових біологічно активних речовин метаболітного походження і ксенобіотиків [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, Каф. заг. та клін. фармакології, 2015. - 130 с.
Розробка критеріїв ефективності і безпечності фармакотерапіїї хворих на туберкульоз і гепатити різної етіології на підставі фармакогенетичних досліджень [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, Каф. заг. та клін. фармакології, 2015. - 67 с.
Навчально-методичний посібник до практичних занять з фармакології для студентів 3 курсу медичних факультетів [Текст] / В. Й. Кресюн, В. В. Годован, А. Д. Казанов [та ін.] ; відп. ред. В. Й. Кресюн, 2016. - 173 с.