Організація: Каф. терапії № 2 ×
Паращук, Богдан Миронович.
Комплексна терапія хворих на екзему з урахуванням стану пероксидного окиснення ліпідів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.20 / Б. М. Паращук, 2010. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Сучасні аспекти урогенітальних інфекцій [Текст] : метод. рек. з дерматовенерології, акушерства, гінекології та урології для слухачів передатестац., темат. циклів та лікарів-інтернів / Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, Фак. післядиплом. освіти, Каф. терапії № 2 [та ін.], 2008. - 64 с.