Організація: Наук. т-во ім. Шевченка у Львові ×
Лікарський збірник.Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році [Текст] : нова сер. / Наук. т-во ім.Т. Шевченка у Львові, Лікар. коміс., Укр. лікар. т-во у Львові. Т. 11 : На пошану Василя Плюща / редкол.: І. Даценко (голов. ред.) [та ін.], 2002. - 456 с.
Лікарський збірник.Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році [Текст] : Нова сер. / Наук. т-во ім.Т. Шевченка у Львові, Лікар. коміс. , Укр. лікар. т-во у Львові . Т. 9 : На пошану Юрія Липи / редкол.: І. Даценко (відп. ред) [та ін.], 2001. - 240 с.
Лікарський збірник.Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році [Текст] : нова сер. / Наук. т-во ім.Т. Шевченка у Львові, Лікар. коміс., Укр. лікар. т-во у Львові. Т. 12 : До 80-ліття від дня народження Павла Пундія / Редкол.: І.Даценко (гол.ред.) та ін., 2003. - 743 с.
Сучасні проблеми гігієни навколишнього середовища [] : монография / І.І. Даценко, О.Б. Денисюк, С.Л. Долошицький та ін., 1997. - 137 с.
Енциклопедія українознавства [Текст] : словникова частина : перевидання в Україні / Наук. т-во ім. Шевченка у Львові ; гол. ред. В. Кубійович. Т. 1 : Абаза - Голов’янко, 1993. - 402 с.
Енциклопедія українознавства [Текст] : словникова частина: перевидання в Україні / Наук. т-во ім. Шевченка у Львові ; гол. ред. В. Кубійович. Т. 3 : Зернове господарство - Крушельницький, 1994. - с. 805-1200 с.
Енциклопедія українознавства [Текст] : словникова частина: перевидання в Україні / Наук. т-во ім. Шевченка у Львові ; гол. ред. В. Кубійович. Т. 4 : Крушельницький - Місто, 1994. - с. 1205-1600 с.
Енциклопедія українознавства [Текст] : словникова частина: перевидання в Україні / Наук. т-во ім. Шевченка у Львові ; гол. ред. В. Кубійович. Т. 5 : Місто - "Перемышлянинъ", 1996. - с. 1605-1994 с.
Енциклопедія українознавства [Текст] : словникова частина: перевидання в Україні / Наук. т-во ім. Шевченка у Львові ; гол. ред. В. Кубійович. Т. 6 : Перемишель - Пряшівщіна, 1996. - с. 2005-2396 с.
Енциклопедія українознавства [Текст] : словникова частина : перевидання в Україні / Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові ; гол. ред. В. Кубійович. Т. 2 : Голинський - Зернов, 1993. - с. 405-800 с.