Організація: Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця ×
Пустовалова, Ольга Іванівна.
Цитологічні та імуноцитохімічні особливості епітелію шийки матки і цервікального каналу жінок фертильного віку при вірусному та бактеріальному інфікуванні [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.09 / О. І. Пустовалова, 2007. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Васім Абдуллах Фарес Джебріл
Комплексна терапія хворих на розацеа, яке поєднується з маласезіозом [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.20 / Васім Абдуллах Фарес Джебріл, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Луссаіеф Мохамед Сабрі Бен Моктар
Тактика лікування хворих на псоріаз з урахуванням ізоморфної реакції шкіри [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.20 / Луссаіеф Мохамед Сабрі Бен Моктар, 2012. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Погоріла, Людмила Іванівна.
Особливості загального та місцевого імунітету у хворих на хронічний абактеріальний простатит / синдром хронічного тазового болю [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.08 / Л. І. Погоріла, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Півторак, Катерина Володимирівна.
Анемія у хворих на запальні захворювання кишечника : зв’язок з важкістю захворювання, диференційна діагностика та лікування [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.36 / К. В. Півторак, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Подгорна, Наталія Володимирівна.
Особливості адаптаційних реакцій у дітей з гастродуоденальною патологією [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Н. В. Подгорна, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шмигло, Максим Михайлович.
Особливості клінічного перебігу та раціональна терапія атопічного дерматиту з урахуванням сенсибілізації організму до кліщів домашнього пилу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.20 / М. М. Шмигло, 2003. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бабаскін, Юрій Іванович.
Особливості ортопедичного лікування дефектів зубних рядів при частковій адентії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Ю. І. Бабаскін, 2001. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ященко, Антоніна Михайлівна.
Лектини як гістохімичні маркери в нормі і патології [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.09 / А. М. Ященко, 2004. - 35 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ткаченко, Федот Геннадійович.
Клініко-функціональна оцінка анастомозів товстої кишки, створених різними типами зшиваючих апаратів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Ф. Г. Ткаченко, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Луцик, Андрій Петрович.
Лапароскопічна герніопластика в лікуванні хворих з пахвинними грижами [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / А. П. Луцик, 2004. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Любарець, Світлана Федорівна.
Характеристика стану твердих тканин зубів та пародонта у дітей з хронічним тиреоїдитом та його фармакологічна корекція [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / С. Ф. Любарець, 2004. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Абу Шамсієх Рамі
Порівняльна оцінка якості життя хворих на рак ободової та прямої кишки, оперованих традиційним (відкритим) та лапароскопічним методами [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Абу Шамсієх Рамі, 2005. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бойчак, Михайло Петрович.
Початкова серцева недостатність при гострих та хронічних захворюваннях міокарда : механізми формування порушень внутрішньосерцевої гемодинаміки, об’єктивізація діагностики та прогнозування перебігу [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.11 / М. П. Бойчак, 2004. - 33 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Лобанова, Ірина Сергіївна.
Клініко-неврологічна, імунологічна та магнітно-резонансно-томографічна характеристика гострого розсіяного енцефаломієліту та його лікування [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / І. С. Лобанова, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шевченко, Юлія Юріївна.
Патогенетичне обґрунтування оптимізації профілактики і лікування ранньої анемії у недоношених немовлят [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Ю. Ю. Шевченко, 2009. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Погребняк, Ганна Віталіївна.
Порушення метаболізму кісткової тканини при генералізованому пародонтиті у жінок з посткастраційним синдромом та шляхи його корекції (експерим.-клін. дослід.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Г. В. Погребняк, 2004. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ніколюк, Людмила Степанівна.
Діагностика, диференційна діагностика та лікування кардіалгій, обумовлених захворюваннями біліарної системи [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Л. С. Ніколюк, 2004. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Куц, Павло Валерійович.
Експерментально-клінічна оцінка факторів, які впливають на стабільність зубних протезів, що опираються на імплантати [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / П. В. Куц, 2004. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Мокрецов, Сергій Євгенович.
Порушення імунного статусу у хворих на урогенітальні інфекції та їх комплексна корекція [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.20 / С. Є. Мокрецов, 2004. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи