Організація: Нац. фармац. ун-т ×
Проскуріна, Ксенія Ігорівна.
Оптимізація та валідація методів аналізу екстемпоральних лікарських засобів, що містять нітрофурал, пілокарпіну гідрохлорид та папаверину гідрохлорид [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 / К. І. Проскуріна, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Попович, Вікторія Павлівна.
Фармакогностичне вивчення представників роду CERASUS [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 / В. П. Попович, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Красовська, Ірина Олександрівна.
Розробка складу, технології та дослідження комбінованого спрею протигрибкової та антимікробної дії [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 / І. О. Красовська, 2010. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Левітін, Євген Якович.
Загальна та неорганічна хімія [Текст] : підруч. для студ. вищ. фармац. закл. освіти та фармац. фак. вищ. мед. закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / Є. Я. Левітін, А. М. Бризицька, Р. Г. Клюєва; за заг. ред. Є. Я.Левітіна, 2003. - 464 с.
Панфілова, Ганна Леонідівна.
Теоретичне обґрунтування та реалізація організаційно-економічних принципів фармацевтичної допомоги за умов медичного страхування в Україні [Текст] : автореф. дис. ... д-ра фармац. наук : 15.00.01 / Г. Л. Панфілова, 2010. - 41 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Медицинская ботаника [Текст] : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / А. Г. Сербин, Л. М. Серая, Н. М. Ткаченко, Т. А. Слободянюк ; под общ. ред. Л. М. Серой, 2003. - 363 с.
Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків [Текст] : навч. посiб. для студ., магістрів, асп., викл., наук. співроб. та спеціалістів фармації / І. М. Перцев, О. Х. Пімінов, М. М. Слободянюк [та ін.] ; за ред. І. М. Перцева, 2007. - 725 с.
Коваленко, Сергій Миколайович.
Концептуальні основи систем управління якістю: Основоположні принципи міжнародного стандарту ISO 9000:2000 [Текст] : Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. - (До 200-річчя НФАУ). [Т.] 1, 2003. - 95 с.
Основы практической косметологии [Текст] : Практ. руководство: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / А.Г. Башура, Н.П. Половко, Т.Н. Ковалёва и др. - (Косметология и аромология).-(К 200-летию НФАУ). Ч.2 : Декоративный косметический уход, 2003. - 94 с.
Чікіткіна, Валентина Василівна.
Експериментальне вивчення противиразкової дії поліфенольного препарату прополісу- капсул "Прополтин" [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / В. В. Чікіткіна, 2003. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Литвиненко, Ганна Леонідівна.
Пошук та експериментальне вивчення потенційних НПЗЗ серед похідних бензофурану, 1,5-дигідропірол-2-онів та [2,3-D]піримідин-6-карбонових кислот [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / Г. Л. Литвиненко, 2014. - 209 с.
Ткаченко, Надія Максимівна.
Ботаніка [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / Н.М. Ткаченко, Т.С. Прокопенко, М.Ф. Ткаченко, 2003. - 279 с.
Первая доврачебная помощь [Текст] : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Б. А. Самура, В. Ф. Черных, И. В. Киреев, Б. Б. Самура, 2004. - 339 с.
Загальний практикум з органічної хімії [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В. П. Черних, І. С. Гриценко, М. О. Лозинський, З. І. Коваленко ; за ред. В. П. Черних, 2003. - 591 с.
Практикум по менеджменту и маркетингу в фармации [Текст] : Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / З.Н. Мнушко, Н.М. Мусиенко, И.В. Пестун, О.Ю. Рогуля. - (К 200-летию НФАУ). Ч. 2 : Маркетинг в фармации, 2004. - 139 с.
Савченко, Надія Миколаївна.
Історія України: соціально-політичний аспект [Текст] : Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Н.М. Савченко, 2003. - 379 с.
Савченко, Надія Миколаївна.
Практикум з історії України [Текст] : Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Н.М. Савченко, 2004. - 227 с.
Садовников, Олег Константинович.
Религиоведение [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / О. К. Садовников, В. Д. Лихвар, 2003. - 199 с.
Деримедвідь, Людмила Віталіївна.
Експериментальне обґрунтування застосування препаратів супероксиддисмутази при патологічних станах, обумовлених активацією процесів вільнорадикального окислення [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.05 / Л. В. Деримедвідь, 2006. - 35 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Рибак, Вікторія Анатоліївна.
Експериментальне обгрунтування доцільності використання мазі з гепарином та метилурацилом при тромбофлебіті та рановому процесі [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / В. А. Рибак, 2006. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи