Організація: Нац. ін-т раку ×
Проценко, Володимир Вікторович.
Нові підходи до лікування хворих на гігантоклітинну пухлину кістки [Текст] : (експерим.-клін. дослідж.) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.07 / В. В. Проценко, 2010. - 38 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Свінціцький, Валентин Станіславович.
Комплексне лікування хворих на злоякісні пухлини яєчника [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.07 / В. С. Свінціцький, 2010. - 40 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Павлик, Сергій Володимирович.
Оптимізація інтенсивної та високодозової хіміотерапії з трансплантацією автологічних стовбурових клітин периферичної крові в комплексному лікуванні дітей, хворих на злоякісні солідні новоутворення [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 / С. В. Павлик, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Копитін, Михайло Олександрович.
Комплексна рентгенодіагностика раку легені в умовах Донбасу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / М. О. Копитін, 2009. - 26 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Чорнобай, Тетяна Миколаївна.
Променева діагностика у визначенні резектабельності пухлин стравоходу і рентгенологічний супровід стравохідного стентування [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Т. М. Чорнобай, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Камінська, Альбіна Леонідівна.
Багатоцільова сцинтиграфія в оцінці ступеня ураження нирок при хіміотерапії хворих на рак молочної залози [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / А. Л. Камінська, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Прокопюк, Олександра Вікторівна.
Клініко-біохімічні та ультразвукові критерії оцінки ефективності неоад’ювантної поліхіміотерапії у хворих на рак яєчників Ⅲ-Ⅳ стадій [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 / О. В. Прокопюк, 2010. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Войт, Наталія Юріївна.
Можливості мамосцинтиграфії в первинній діагностиці і оцінці ефективності протипухлинного лікування хворих на рак молочної залози [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Н. Ю. Войт, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шевченко, Анатолій Іванович.
Внутрішньоплевральна перфузійна хіміогіпертермія в лікуванні хворих на злоякісну мезотеліому плеври [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 / А. І. Шевченко, 2009. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Безносенко, Максим Петрович.
Фактори ризику виникнення та методи профілактики рецидивів раку ендометрія [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 / М. П. Безносенко, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Яценко, Людмила Дмитрівна.
Протипухлинні властивості поліплатиллену та ефективність його застосування при лікуванні хворих на розповсюджені форми раку шлунка, підшлункової залози, легені [Текст] : (експерим. і клініч. дослідж.) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.07 / Л. Д. Яценко, 2009. - 36 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Мриглоцький, Мар’ян Михайлович.
Сучасні підходи до лікування рецидивів раку шкіри голови та їх мисцевих ускладнень [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 / М. М. Мриглоцький, 2009. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Козачук, Олександр Михайлович.
Застосування дротяних стентів, що саморозширюються, при пухлинному враженні стравоходу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 / О. М. Козачук, 2009. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гріцай, Андрій Олександрович.
Променева діагностика уражень органів грудної порожнини у дітей при гострому лейкозі і лімфогранулематозі [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / А. О. Гріцай, 2008. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Сеферов, Бекір Джелялович.
Порівняльне вивчення факторів ризику раку шлунка в різних етнічних групах населення Криму [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 / Б. Д. Сеферов, 2010. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кундін, Валерій Юрійович.
Комплексна радіонуклідна оцінка гемодинамічних, функціональних та структурних порушень сечової системи у дітей при різних нефропатіях [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.23 / В. Ю. Кудінов, 2011. - 44 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кучер, Аскольд Романович.
Ультрасонографічна діагностика травматичних ушкоджень внутрішніх структур колінного суглоба [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / А. Р. Кучер, 2010. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Лобанова, Ольга Євгеніївна.
Індивідуалізоване лікування хворих на рак молочної залози з урахуванням клнічних, морфологічних та молекулярно-біологічних провісних факторів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 / О. Є. Лобанова, 2009. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Стернюк, Юрій Мар’янович.
Рак щитоподібної залози: особливості лімфогенного метастазування та оптимізація хірургічного лікування [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.07 / Ю. М. Стернюк, 2010. - 39 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Основні цитоморфологічні об’єктивізовані диференційно-діагностичні ознаки доброякісних і злоякісних пухлин яєчника [Текст] : (метод. рек.): (58.15/129.15) / Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи; Нац. ін-т раку, 2015. - 15 с.