Організація: Одесский медицинский институт ×
Біонеорганічна, фізколоїдна і біоорганічна хімія [Текст] : вибрані лекції : навч. посіб. для студ. і викл. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / Л. О. Гоцуляк, О. О. Мардашко, С. Г. Єригова [та ін.] ; за ред. Л. О. Гоцуляка, 1999. - 248 с.
Медицина транспортних катастроф [Текст] : навч. посіб. для студ. та лікарів-інтернів вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / О. В. Борозенко, А. С. Владика, В. В. Грубник [та ін.]; за ред.: А. О. Лобенка, П. М. Чуєва, 2000. - 192 с.
Запорожан, Валерий Николаевич.
Эмбриология, тератология и основы репродукции человека [Текст] : [учеб. пособие для студ. мед. вузов] / В. Н. Запорожан, В. К. Напханюк, Е. Л. Холодкова, 2000. - 377 с.
Використання аналізу ДНК у судово-медичних експертизах [Текст] / Н. Е. Кожухова, Г. Ф. Кривда, Р. Г. Кривда [та ін.] ; за ред.: Ю. М. Сиволапа, Г. Ф. Кривди, 2001. - 91 с.
Запорожан, Валерій Миколайович.
NO-залежні механізми стимуляції репродуктивної системи самців [Текст] / В. М. Запорожан, А. І. Гоженко, І. В. Савицький, 2001. - 123 с.
Овчаренко, Олена Павлівна.
Основи радіаційної медицини [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти III- IV рівнів акредитації / О. П. Овчаренко, А. П. Лазар, Р. П. Матюшко, 2002. - 206 с.
Клінічна патофізіологія та патогенетична терапія прееклампсії [Текст] / В. М. Запорожан, О. О. Свірський, А. І. Гоженко, С. Р. Галич, 2004. - 247 с.
Ковалева, Людмила Николаевна.
Сифилис (этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение) [Текст] / Л. Н. Ковалева, С. В. Гончаров, В. В. Кресюн; под ред. Л. Н. Ковалевой, 2003. - 202 с.
Запорожан, Валерій Миколайович.
Антропогенно залежні стани в акушерстві та перинатології [Текст] / В. М. Запорожан, В. П. Міщенко, 2001. - 155 с.
Овчаренко, Елена Павловна.
Основы радиационной медицины [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. мед. учеб. заведений III- IV уровней аккредитации: пер. с укр. / Е. П. Овчаренко, А. Ф. Лазар, Р. П. Матюшко, 2004. - 223 с.
Запорожан, Валерий Николаевич.
Стволовые клетки [Текст] / В. Н. Запорожан, Ю. И. Бажора, 2004. - 227 с.
Руслан Фёдорович Макулькин [Текст] : к 70-летию со дня рождения / Одес. гос. мед. ун-т, 2001. - 65 с.
Лазерная корреляционная спектроскопия влагалищных смывов [Текст] : метод. рекомендации / Одес. гос. мед. ун-т, 1999. - 24 с.
Отдаленный период травматической болезни головного мозга [Текст] : материалы совмест. науч.-прак. конф. / Одес. гос. мед. ун-т, Акад. наук технол. кибернетики Украины, Отд-ние клин. медицины, 411-й Одес. окруж. воен. госпиталь [и др.], 1997. - 75 с.
Герасимова, Людмила Володимирівна.
Володимир Валеріанорвич Підвисоцький організатор медичного факультету новоросійського університету [Текст] : бібліографія: (до 100-річчя мед. ун-ту) / Л. В. Герасимова, Н. Б. Павлова, І. С. Вороб’йова, 2000. - 35 с.
Овчаренко, Олена Павлівна.
Основи радіаційної медицини [Електронний ресурс] : Навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти III- IV рівнів акредитації / О. П. Овчаренко, А. П. Лазар, Р. П. Матюшко, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Ухаль, Михайло Іванович.
Невідкладні стани при захворюваннях та пошкодженнях органів сечової та статевої систем [Текст] : учеб. посіб. для студ., інтернів, лікарів-урологів ФУЛ та сімейн. лікарів / М. І. Ухаль, 1997. - 154 с.
Лазерна кореляційна спектроскопія у стоматології та в оториноларингології [Текст] : метод. рекомендації / Одес. держ. мед. ун-т, 2001. - 34 с.
Нервные болезни [Текст] : избр. лекции : учеб. пособие для студ. и врачей-интернов высш. мед. вузов III-IV уровня аккредитации / Ю. Л. Курако, В. П. Ганчо, Н. Ф. Герцев [и др.] ; под общ. ред. Ю. Л. Курако, 2000. - 241 с.
Чулак, Леонид Дмитриевич.
Технология изготовления биоинертных зубных протезов [Текст] / Л. Д. Чулак, А. А. Бас, В. В. Вальда, 2005. - 205 с.