Організація: Одеський держ. мед. ун-т ×
Клінічна імунологія [Текст] : [підруч. для студ.] / Ю. І. Бажора, В. М. Запорожан, В. Й. Кресюн, І. М. Годзієва, 2000. - 384 с.
Чуєв, Петро Миколайович.
Інтенсивна терапія невідкладних станів [Текст] : навч. посіб. для студ. та лікарів-інтернів вищ. мед. закл. освіти ІІІ-IV рівнів акредитації / П. М. Чуєв, А. С. Владика, 2000. - 224 с.
Богомольний, Борис Рафаїлович.
Медицина екстремальних ситуацій [Текст] : навч. посiб. для студ. вищ. мед. мед. закл. освiти ІІІ-ІV рiвнів акредитацiї / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв, 2001. - 412 с.
Історія та перспективи розвитку післядипломної освіти лікарів [Текст] : тез. доп. наук.-практ конф., Одеса, 24-25 квіт. 2002 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Фак. післядиплом. освіти, 2002. - 319 с.
Молодь - медицині майбутнього [Текст] : тез. доп. міжнар. студ. наук. конф., 24-25 квіт. 2003 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Студ. наук. т-во, 2003. - 152 с.
Психіатрія [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. С. Бітенський, П. І. Горячев, Е. В. Мельник [та ін.] ; за ред. В. С. Бітенського, 2004. - 353 с.
Сучасний стан та перспективи розвитку соціальної медицини та організація охорони здоров’я [Текст] : Напрямки та шляхи реформування системи охорони здоров’я: (До 80-тиріччя каф. соц. медицини, упр. та економіки охорони здоров'я): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 верес. 2003р.) / Одес. держ. мед. ун-т, 2003. - 280 с.
Пішак, Василь Павлович.
Клінічна паразитологія [Текст] : навч. посіб. для студ. лікув. фак. III-IV рівнів акредитації / В. П. Пішак, Т. М. Бойчук, Ю. І. Бажора, 2003. - 343 с.
Друковані видання співробітників кафедри соціальної медицини, управління та економіки охорони здоров’я 1923-2003 [Текст] : (Хронол. розстановка) / Одес. держ. мед. ун-т, 2003. - 88 с.
Гігієнічні проблеми Півдня України [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 100-річному ювілею каф. заг. гігієни Одес. держ. мед. ун-ту (1903-2003 рр.) / Одес. держ. мед. ун-т, Всеукр. т-во гігієністів та сан. лікарів, 2003. - 312 с.
Возіанов, Олександр Федорович.
Гостра ниркова недостатність [Текст] / О. Ф. Возіанов, А. І. Гоженко, О. С. Федорук, 2003. - 375 с.
Попередження трансмісії ВІЛ від матері до дитини [Текст] : Навч. посібник для акушерів-гінекологів, неонатологів, педіатрів, інфекціоністів, сімейних лікарів, організаторів охорони здоров’я, лікарів-інтернів та студентів / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв, Н.В. Котова та ін., 2003. - 184 с.
Білоконенко, Сергій Павлович.
Українська та зарубіжна культура. Історія України [Текст] : вибрані лекції : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / С. П. Білоконенко, О. В. Гонтар, Н. О. Котова, 2004. - 331 с.
Клінічна патофізіологія та патогенетична терапія прееклампсії [Текст] / В. М. Запорожан, О. О. Свірський, А. І. Гоженко, С. Р. Галич, 2004. - 247 с.
Аряєв, Микола Леонідович.
Неонатологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / М. Л. Аряєв, 2003. - 754 с.
Сучасні досягнення спортивної медицини, лікувальної фізкультури та валеології [Текст] : матеріали Х ювіл. міжнар. наук.-практ. конф., 22-24 верес. 2004 р. / Одес. держ. мед. ун-т, 2004. - 280 с.
ІІІ-і читання ім. В. В. Підвисоцького [Текст] : тез. доп. наук. конф., 27-29 трав. 2004 р. / редкол.: В. М. Запорожан (голов. ред.) [та ін.], 2004. - 97 с.
Політика і стратегія Української держави в галузі охорони здоров’я [Текст] : Матеріали наук.-практ. конф. 20-21 трав. 1999 р., м. Одеса / Одес. держ. мед. ун-т, 1999. - 198 с.
Вчені майбутнього [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчених 14-16 жовт. 2004 р.: тез. доп. / Одес. держ. мед. ун-т, 2004. - 173 с.
Вчені майбутнього [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчен. 14-16 жовт. 2004 р.: програма / Одес. держ. мед. ун-т, 2004. - 26 с.