Організація: Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького ×
Вчені вузів Одеси [Текст] : біобібліогр. довід. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького. - (Серія біобібліографічних довідників). Вип. 1 : Природничі науки 1865-1945 рр., ч. 4. Фізики. Астрономи / упоряд. І. Е. Рікун, 2003. - 172 с.
Природа і природні ресурси Північного Причорномор’я [Текст] : бібліогр. покажч. літ. ... / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького; упоряд. О. Г. Кушнір. Вип. 31 : ... за 2001 р., 2003. - 81 с.
Вчені вузів Одеси [Текст] : біобібліогр. довід. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького. - (Серія біобібліографічних довідників). Вип. 1 : Природничі науки 1865-1945рр., ч. 5. Біологи / упоряд.: Л. О. Кольченко, Т. В. Тющенко, 2005. - 188 с.
Т. Г. Шевченко в одеській пресі [Текст] : Бібліогр. покажч. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького; Упоряд. О.Г. Кушнір. Вып. 3 : Газети, Ч. 2. 1918-1940, 2003. - 111 с.
Т. Г. Шевченко в одеській пресі [Текст] : бібліогр. покажч. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького; Упоряд. О. Г. Кушнір. Вып. 2 : Газети, Ч. 3. 1941-1974, 2005. - 100 с.
Музей книги Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького [Текст] / М-во культури і туризму України, Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького, 2007. - 32 с.
Голодомор в Україні 1932-1933 рр. [Текст] : бібліогр. покажч. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького, Ін-т історії України НАН України ; упоряд.: Л.М. Бур’ян, І.Е. Рікун; редкол.: С.В. Кульчицький (наук. ред.) [та ін.]. Вип. 2, 2008. - 573 с.
Невичерпні джерела пам’яті [Текст] : зб. наук. ст., матеріалів та републ. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького, Ін-т археолии НАН України. Т. 1 : Намогильні хрести запорозьких козаків / М. Вертил’як, Ф. Волков, І. Каманін [та ін.] ; відп. ред. І. В. Сапожников, 1998. - 219 с.
Невичерпні джерела пам’яті [Текст] : зб. наук. ст., матеріалів та републ. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького, Ін-т археол. НАН України. Т. 2 : Задунайська січ : до 100-ліття літописання та книжкової справи в Україні / А. Д. Бачинський, О. А. Бачинська, Ф. К. Вовк [та ін.] ; відп. ред. О. А. Бачинська, 1998. - 390 с.
Шляхами пам’яті [Текст] : антологія поет. творів, присвяч. пам’яті митців Розстріляного Відродження / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького, 2011. - 219 с.
Вчені вузів Одеси [Текст] : біобібліогр. довід. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького. - (Серія біобібліографічних довідників). Вип. 1 : Природничі науки 1865-1945 рр., ч. 5. Біологи / упоряд.: Л. О. Кольченко, Т. В. Тющенко ; наук. ред. Т. В. Васильєва, С. Шелестович, 2004. - 188 с.
Життя без ліків [Текст] : бібліогр. покажч. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького, 2002. - 99 с.
Василь Андрійович Назаренко [Текст] : біобібліогр. покажч. літ. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького, 2001. - 92 с.
Твої можливості, людино! [Текст] : рекомендац. покажч. літ. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького, 2007. - 79 с.
Станіслав Савович Стриженюк [Текст] : біобібліогр. покажч. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького, 2007. - 84 с.
Антон Флоріанович Михайлевський. До 70-річчя від дня народження [Текст] : біобібліогр. покажч. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького, 2013. - 116 с.
Анастасія Антонівна Зорич [Текст] : біобібліогр. покажч. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького, 2010. - 39 с.
Шеренговий Олекса Гнатович [Текст] : біобібліогр. покажч. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького, 2014. - 84 с.
Володимир Михайлович Гаранін [Текст] : біобібліогр. покажч. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького, 2008. - 91 с.