Організація: Укр. наук. гігієн. центр ×
Гаврилюк, Юрій Йосипович.
Генетичний моніторінг населення регіонів України в умовах забруднення довкілля [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.23 / Ю. Й. Гаврилюк, 1996. - 45 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Никула, Олена Тарасівна.
Частота вродженої патології у живонароджених України [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 / О. Т. Никула, 1999. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Думанський, Вадим Юрійович.
Гігієнічна оцінка сумісної дії іонізуючої радіації (Цезій-137) і магнітного поля промислової частоти [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / В. Ю. Думанський, 1999. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Сергєєва, Любов Анатоліївна.
Еколого-гігієнічні основи попередження шкідливого впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я населення (за допомогою антимутагенних заходів) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : (14.02.01) / Л. А. Сергєєва, 1999. - 33 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шейко, Лариса Павлівна.
Вроджені вади розвитку у дітей м. Києва та генетичний синдромологічний реєстр [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (03.00.15) / Л. П. Шейко, 1998. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Афанасьєва, Наталя Олексіївна.
Розповсюдженість та клініко-генетична характеристика деяких моногенних хвороб у дітей автономної республіки Крим [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (03.00.15) / Н. О. Афанасьєва, 1999. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бичкова, Ганна Марківна.
Клінічний поліморфізм та генетична гетерогенність синдрому Мартіна Бела [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (03.00.15) / Г. М. Бичкова, 1999. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Омельченко, Еліна Михайлівна.
Шлюбно-міграційна компонента генетичної структури популяцій деяких міст України [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.05 / Е. М. Омельченко, 1999. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Хлівна, Людмила Анатоліївна.
Підвищення ефективності пренатальної діагностики хромосомної патології [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.15 / Л. А. Хлівна, 1999. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Коваленко, Таміла Анатоліївна.
Цитогенетична та морфофункціональна характеристика ооцитів людини у зв’язку з їх заплідненням in vitro [Текст] : (клін.-експерим. дослідж.) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.15 / Т. А. Коваленко, 1999. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Рублевська, Надія Іванівна.
Гігієнічна характеристика впливу забруднення навколишнього середовища важкими металами на стан здоров’я дитячого населення [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Н. І. Рублевська, 1999. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Слюсаренко, Ганна Володимирівна.
Експрес-оцінка хімічних факторів водного та повітряного середовища нга підставі еритроцитарної моделі [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.02.01 / Г. В. Слюсаренко, 1999. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ковальчук, Ольга Вікторівна.
Використання комплексної рослинної тест-системи для оцинки інтенсивності мутагенного фону, зумовленого дією факторів Чорнобильської аварії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 / О. В. Ковальчук, 1998. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Вознесенський, Сергій Олександрович.
Гігієнічна регламентація електризації екранів відеомоніторів і телевізійних приймачів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / С. О. Вознесенський, 1998. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гур’янова, Наталія Володимирівна.
Характеристика морфофункціональних особливостей хромосом та стану біоелектричної активності головного мозку у хворих на інсульт: (вікові та генеалогічні аспекти) [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.15 / Н. В. Гур’янова, 1999. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кіцера, Наталія Іванівна.
Медико-генетичне консультування сімей з онкологічною патологією в потомстві [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 / Н. І. Кіцера, 1999. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Михайлець, Людмила Петрівна.
Генетичне консультування, допологова діагностика та клінічні варіанти перебігу муковісцидозу залежно від генотипу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 / Л. П. Михайлець, 1999. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Арбузова, Світлана Борисівна.
Клініко-патогенетичне обгрунтування виникнення і маніфестації синдрому трисомії 21 [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.23 / С. Б. Арбузова, 1996. - 45 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Мудрий, Іван Васильович.
Еколого-гігієнічне значення аніонних поверхнево-активних речовин в умовах комплексного антропогенного зімічного забруднення грунту сільськогосподарських угідь [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.09 / І. В. Мудрий, 1997. - 43 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Чабан, Микола Георгійович.
Особливості радіаційно-гігієнічної реабілітації територіі, забрудненної внаслідок Чорнобильської аварії (на прикладі міста Славутич) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / М. Г. Чабан, 1996. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи