Серія: Бібліотека студента-медика×
Біонеорганічна, фізколоїдна і біоорганічна хімія [Текст] : вибрані лекції : навч. посіб. для студ. і викл. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / Л. О. Гоцуляк, О. О. Мардашко, С. Г. Єригова [та ін.] ; за ред. Л. О. Гоцуляка, 1999. - 248 с.
Запорожан, Валерій Миколайович.
Перинатологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв, 2000. - 302 с.
Туберкульоз [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / О. К. Асмолов, О. А. Бабуріна, І. М. Смольська, Н. А. Герасимова; за ред. О. К. Асмолова, 2002. - 275 с.
Гіпербароокситерапія [Текст] : навч. посіб. для студ. та лікарів-інтернів вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / П. М. Чуєв, А. С. Владика, К. П. Воробйов [та ін.]; за ред. П. М. Чуєва, 1999. - 187 с.
Загальна хірургія [Текст] : вибрані лекції: навч. посіб. для студ. і викл. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / Одес. держ. мед. ун-т, 1999. - 356 с.
Ніколаєва, Наталя Григорівна.
Педіатрична хірургія [Текст] : вибрані лекції: навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / Н. Г. Ніколаєва, 1999. - 188 с.
Клінічне обстеження плода і дитини [Текст] : навч. посіб. для студ. мед вузів III-IV рівнів акредитації / І. Л. Бабій, Н. М. Рожковська, В. П. Буйко, О. Д. Телющенко; за ред. І. Л. Бабія, 1999. - 360 с.
Пеньковський, Геннадій Михайлович.
Оториноларингологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитаціїї та лікарів-інтернів / Г. М. Пеньковський, 1999. - 130 с.
Шпитальна хірургія [Текст] : вибрані лекції : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / С. А. Гешелін, В. І. Гирля, В. Л. Зимовський, В. М. Лащевкер; за ред.: С. О. Гешеліна, 2000. - 423 с.
Нервові хвороби [Текст] : вибрані лекції: навч. посіб. для студ., лікарів-інтернів вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / Ю. Л. Курако, В. П. Ганчо, М. Ф. Герцев [та ін.]; за ред. Ю. Л. Курако, 2000. - 199 с.
Чуєв, Петро Миколайович.
Інтенсивна терапія невідкладних станів [Текст] : навч. посіб. для студ. та лікарів-інтернів вищ. мед. закл. освіти ІІІ-IV рівнів акредитації / П. М. Чуєв, А. С. Владика, 2000. - 224 с.
Запорожан, Валерій Миколайович.
Акушерство і гінекологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. мед. закл. III-IV рівнів акредитації : у 2-х кн. - (Бібліотека студента-медика). Кн. 1 : Акушерство, 2000. - 432 с.
Богомольний, Борис Рафаїлович.
Медицина екстремальних ситуацій [Текст] : навч. посiб. для студ. вищ. мед. мед. закл. освiти ІІІ-ІV рiвнів акредитацiї / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв, 2001. - 412 с.
Руденко, Михайло Модестович.
Стоматологія дитячого віку [Текст] : навч. посіб. для студ. мед. вузів / М. М. Руденко, В. С. Бондаренко, С. В. Радочіна, 2001. - 177 с.
Юрлов, Владислав Михайлович.
Диференціальна діагностика внутрішніх хвороб [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В. М. Юрлов, І. Г. Кульбаба, 2002. - 359 с.
Запорожан, Валерій Миколайович.
Акушерство і гінекологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. мед. закл. III-IV рівнів акредитації : у 2-х кн. - (Бібліотека студента-медика). Кн. 2 : Гінекологія, 2000. - 312 с.
Дитячі хвороби: неонатальний, малюковий і ранній вік [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. Л. Аряєв, О. В. Зубаренко, А. А. Старікова [та ін.]; за ред. М. Л. Аряева, О. В. Зубаренка, 2001. - 328 с.
Овчаренко, Олена Павлівна.
Основи радіаційної медицини [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти III- IV рівнів акредитації / О. П. Овчаренко, А. П. Лазар, Р. П. Матюшко, 2002. - 206 с.
Внутрішні хвороби [Текст] : навч. посіб. для студ. стоматол. фак. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / О. О. Якименко, Л. В. Закатова, В. В. Дець [та ін.]; за ред. О. О. Якименко, 2003. - 371 с.
Хірургічні хвороби [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В. І.Байдан, А. С. Владика, В. В. Грубнік [та ін.] ; за ред. В. В. Грубніка, 2003. - 422 с.