Серія: Б-ка студента-медика×
Аряєв, Микола Леонідович.
Практична перинатологія [Текст] : Навч. посіб. для студ. і викладачів вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / М.Л. Аряєв, І.С. Семененко, Н.М. Рожковська, 1999. - 196 с.
Медицина транспортних катастроф [Текст] : навч. посіб. для студ. та лікарів-інтернів вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / О. В. Борозенко, А. С. Владика, В. В. Грубник [та ін.]; за ред.: А. О. Лобенка, П. М. Чуєва, 2000. - 192 с.
Гешелин, Сергей Александрович.
Госпитальная хирургия. Контрольные вопросы и клинические ситуационные задачи [Текст] : учеб. пособие для мед. учеб. заведений III-IV уровней акредитации / С. А. Гешелин, В. Л. Зимовский, 2002. - 282 с.
Овчаренко, Елена Павловна.
Основы радиационной медицины [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. мед. учеб. заведений III- IV уровней аккредитации: пер. с укр. / Е. П. Овчаренко, А. Ф. Лазар, Р. П. Матюшко, 2004. - 223 с.
Овчаренко, Олена Павлівна.
Основи радіаційної медицини [Електронний ресурс] : Навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти III- IV рівнів акредитації / О. П. Овчаренко, А. П. Лазар, Р. П. Матюшко, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Юрлов, Владислав Михайлович.
Диференціальна діагностика внутрішніх хвороб [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В. М. Юрлов, І. Г. Кульбаба, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Пеньковський, Геннадій Михайлович.
Оториноларингологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитаціїї та лікарів-інтернів / Г. М. Пеньковський, 2003. - 1 електр. опт. диск (CD-ROM)
Запорожан, Валерій Миколайович.
Акушерство і гінекологія [Електронний ресурс] : Підруч. для студ. вищ. навч. мед. закл. ІІІ- ІV рівнів акредитації: У 2-х кн. - (Б-ка студента-медика). Кн. 2 : Гінекологія, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Аряєв, Микола Леонідович.
Практична перинатологія [Электронный ресурс] : навч. посіб. для студ. і викл. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / М. Л. Аряєв, І. С. Семененко, Н. М. Рожковська, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Спеціальна гістологія та ембріологія [Електронний ресурс] : практикум: навч. посіб. / В. К. Напханюк, Л. В. Арнаутова, В. А. Кузьменко, С. П. Заярна, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Туберкульоз [Електронний ресурс] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / О. К. Асмолов, О. А. Бабуріна, І. М. Смольська, Н. А. Герасимова; за ред. О. К. Асмолова, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Цитологія, загальна гістологія та ембріологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації: практикум / В. К. Напханюк, В. А. Кузьменко, С. П. Заярна, О. А. Ульянцева; за ред. В. К. Напханюка, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Медична генетика [Електронний ресурс] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / В. М. Запорожан, Ю. І. Бажора, А. В. Шевеленкова, М. М. Чеснокова, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Соколовський, Валентин Степанович.
Лікувальна фізична культура [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / В. С. Соколовський, Н. О. Романова, О. Г. Юшковська; за ред. В. С. Соколовського, 2005. - 234 с.
Фізіологія серцево-судинної системи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV рівня акредитації та лікарів-інтернів / О. А. Шандра, Н. В. Общіна, Р. С. Вастьянов, Г. О. Волохова, 2005. - 212 с.
Урологія [Електронний ресурс] : курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / Ф. І. Костєв, М. І. Ухаль, О. В. Борисов [та ін.] ; за ред. Ф. І. Костєва, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Чуєв, Петро Миколайович.
Інтенсивна терапія невідкладних станів [Электронный ресурс] : підруч. для студ. мед. вузів IV рівня акредитації / П. М. Чуєв, А. С. Владика, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Психіатрія [Электронный ресурс] : курс лекцій: навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. С. Бітенський, П. І. Горячев, Е. В. Мельник [та ін.]; за ред. В. С. Бітенського, 2007. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Факультетська хірургія [Электронный ресурс] : курс лекцій : навч. посіб. для студ. мед. фак. вищ. мед. навч. закл. освіти ІV рівня акредитації / Б. С. Запорожченко, В. В. Міщенко, А. Л. Дехтяр [та ін.] ; за заг. ред. Б. С. Запорожченка, 2007. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Білоконенко, Сергій Павлович.
Українська та зарубіжна культура. Історія України [Электронный ресурс] : вибрані лекції: навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / С. П. Білоконенко, О. В. Гонтар, Н. О. Котова, 2007. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)