Серія: До 200-річчя НФАУ×
Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації [Текст] : навч. посіб. для слухачів системи післядиплом. підготов. та фахівців практ. фармації / В. М.Толочко, І. А.Зупанець, І. В.Міщенко [та ін.]; за ред.: В. М. Толочка, І. А. Зупанця, 2002. - 479 с.
Гридасов, Віктор Іванович.
Фармацевтичне і медичне товарознавство [Текст] : Навч. посібник для студентів вищ. навч.закладів / В.І. Гридасов, Л.М. Оридорога, О.В. Винник, 2002. - 159 с.
Організація забезпечення медичним майном військових частин і медичних установ в умовах надзвичайного стану [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. і фармац. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / П.С. Сирота, В.В.Трохимчук, В.І. Гридасов [та ін.], 2002. - 318 с.
Фармацевтична хімія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. фак. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / П. О. Безуглий, І. В. Українець, С. Г. Таран [та ін.] ; за ред. П. О. Безуглого, 2002. - 447 с.
Посилкіна, Ольга Вікторівна.
Планування діяльності фармацевтичного підприємства [Текст] : навч. посіб. для вищ. фармац. навч. закл. і фармац. фак. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, 2002. - 190 с.
Гридасов, Віктор Іванович.
Практикум з військово-медичної і військово-спеціальної підготовки [Текст] : Навч. посібник для інтернів і курсантів вищ. фармац. навч. закладів (фак.) ІІІ-ІV рівнів акредитації / В.І. Гридасов, В.М. Ковальов, М.В. Катрич, 2003. - 95 с.
Фізіологія з основами анатомії людини [Текст] : Підручник для студентів вищ. навч. закладів / Л.М. Малоштан, О.К. Рядних, Г.П. Жегунова та ін.; За ред. Л.М. Малоштан, 2003. - 431 с.
Практикум для семінарських і практичних занять з дисципліни "Медицина катастроф" [Текст] : Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / В.І. Гридасов, В.Н. Ковальов, В.П. Татарніков та ін., 2003. - 95 с.
Лабораторні та семінарські заняття з біологічної хімії [Текст] : Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Л.М. Вороніна, В.Ф. Десенко, А.Л. Загайко та ін., 2004. - 383 с.
Філатов, Володимир Михайлович.
Практикум з мікроекономіки [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навч. за спец. "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Менеджмент орг." / В. М. Філатов, О. М. Сізонова, 2003. - 107 с.
Коваленко, Сергій Миколайович.
Концептуальні основи систем управління якістю: Основоположні принципи міжнародного стандарту ISO 9000:2000 [Текст] : Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. - (До 200-річчя НФАУ). [Т.] 1, 2003. - 95 с.
Шевченко, Ірина Леонідівна.
Техніка лабораторних робіт [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації / І. Л. Шевченко, 2003. - 108 с.
Башура, Олександр Геннадійович.
Практичне керівництво з аромокосметичних засобів [Текст] : Навч. посібник для студентів вищ. фармац. навч. закладів і фармац. фак. вищ. мед. навч. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навчаються за спец. "Технологія парфумер.-космет. препаратів" / О.Г. Башура, І.І. Баранова, 2003. - 79 с.
Фармакотерапія [Текст] : Навч. посібник для студентів фармац. вузів і фармац. фак. вищ. мед. навч. закладів / Б.А. Самура, Л.Т. Мала, В.В. Дунаєв та ін.; За ред. Б.А. Самури, 2003. - 262 с.
Філатов, Володимир Михайлович.
Державне регулювання економіки [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. фак. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навч. за спец. "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Менеджмент організацій" / В. М. Філатов, В. В. Липов, С. В. Вершинін, 2003. - 143 с.
Біологічна хімія [Текст] : Лаб. практикум для студентів заоч. форми навчання: Навч.посібник для студентів вищ. фармац. навч. завкладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / Л.М. Вороніна, Л.Г. Савченко, В.М. Кравченко и др., 2002. - 94 с.
Медицина катастроф ( організація медичного забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій ) [Текст] : Підруч. для студентів вищ. мед. і фармац. навч. закладів III-IV рівнів акредитації / В.І. Гридасов, В.М. Ковальов, М.В. Катрич та ін., 2002. - 303 с.
Григор’єва, Маргарита Василівна.
Французька мова [Текст] : Підруч. для студентів вищ. фармац. закладів освіти III-IV рівнів акредитації / М.В. Григор’єва, Л.М. Назарова, Т.О. Данченко, 2002. - 463 с.
Національна фармацевтична академія України. 1991-2001рр.: статист. щоріч. [Текст] / за ред. В. П. Черниха. - (До 200-річчя НФАУ). Вип. 2, 2001. - 55 с.
Ткаченко, Надія Максимівна.
Ботаніка [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / Н.М. Ткаченко, Т.С. Прокопенко, М.Ф. Ткаченко, 2003. - 279 с.