Організація: Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України ×