Організація: Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького ×
Актуальні проблеми медицини, фармації та біології [Текст] : зб. наук. пр. / Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, Мед. коледж "Монада" ; Гол. ред. М. С. Регеда. № 2, 2004. - 92 с.
Рудень, Василь Володимирович.
Сімейна медицина в Україні: момент істини. Круглий стіл [Текст] : "Сімейна медицина - основа реформування діючої системи охорони здоров’я" / В. В. Рудень, І. М. Шурма, 2003. - 71 с.
Лікарські засоби для лікування стоматолоґічних захворювань [Текст] : Довід. посібник [для лікарів-інтернів і студентів вищ. мед. навч. закладів ІV рівня акредитації] / І.Г. Чабан, Л.С. Шелепетень, В.С. Гриновець, Т.Ю. Зосім; За заг. ред. В.М. Зубачик, 2004. - 95 с.
Регеда, Михайло Степанович.
Запалення - типовий патологічний процес [Текст] : [довід. для студентів мед. вузів III-IV рівнів акредитації та лікарів] / М. С. Регеда, 2005. - 52 с.
Принципи функціонального моделювання фармацевтичних підприємств [Текст] : метод. рек. / Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи, Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, Одес. держ. мед. ун-т, 2005. - 23 с.
Загальна алергологія [Текст] : [Довідник] / М.С. Регеда, Ф.Й. Щепанський, І.В. Поліянц, О.А. Ковалишин, 2006. - 69 с.
Гіпоксія [Текст] : Довідник / М.С. Регеда, Л.А. Любінець, М.М. Бідюк, М.О. Качмарська, 2006. - 53 с.
Пропедевтика ортопедичної стоматології [Текст] : підруч. для студ. стоматол. фак. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / М. Д. Король, Ю. И. Силенко, В. Ф. Макєєв [та ін.]; за ред. М. Д. Короля, 2005. - 235 с.
Основні та додаткові методи обстеження хворих у клініці внутрішніх хвороб [Текст] : [довідник] для студ. мед. вузів I-IV рівнів акредитації та лікарів / В. П. Крупін, А. Б. Зіменковський, М. С. Регеда [та ін.] ; за ред.: В. П. Крупіна, М. С. Регеди, 2005. - 255 с.
Вибрані питання патологічної фізіології [Текст] : в 3-х ч. : [навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рiвнiв акредитацiї] / М. С. Регеда, М. М. Бідюк, Л. А. Любінець [та ін.] ; за ред. М. С. Регеди ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, Львів. мед. ін-т. Ч. 1 : Нозологія, 2007. - 204 с.
Генітальний ендометріоз у жінок репродуктивного віку [Текст] : (діагностика та лікування) : метод. рекомендації / Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Одес. держ. мед. ун-т, Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, 2005. - 36 с.
Алергологія дитячого віку: проблеми і перспективи [Текст] : матеріали обл. науч.-практ. конф. / Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького , Уоз Львів. міськ. ради, Львів. міська дит. клін. лікарня, Львів. міськ. дитячий алергол. центр, 2004. - 31 с.
Абрагамович, Орест Остапович.
Клітинна трансплантація у клініці внутрішніх хвороб [Текст] / О. О. Абрагамович , О. Д. Луцик, Х. О. Семен, 2006. - 93 с.
Невідкладні стани [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рiвнiв акредитацiї / М. С. Регеда, В. Й. Кресюн, І. Г. Гайдучок [та ін.]; за ред. М. С. Регеди, В. Й. Кресюна, 2008. - 835 с.
Методика комплексної оцінки лікарських засобів на прикладі нестероїдних протизапальних препаратів для лікування ревматоїдного артриту [Текст] : метод. рекомендацiї / Укр. центр наук. мед. інформ. і патент.-ліценз. роботи, Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, 2008. - 21 с.
Програмний продукт "Моніторинг процесу лікарського забезпечення фармакотерапії в умовах стаціонару" (на прикладі ревматологічних хворих): інформаційні можливості та особливості функціонування [Текст] : метод. рекомендацiї / Укр. центр наук. мед. інформ. і патент.-ліценз. роботи, Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, 2008. - 21 с.
Кобза, Ігор Іванович.
Патологія сонних артерій [Текст] : [навч. посіб.-атлас для студ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів і лікарів загал. практики]. Т. 1, 2008. - 128 с.
Регеда, Михайло Степанович.
Запальні захворювання легенів та бронхів [Текст] / М. С. Регеда, 2009. - 205 с.
Патологічна фізіологія [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації] : у 3-х ч. / М. С. Регеда, В. М. Єльський, Л. А. Любінець [та ін.] ; за ред. М. С. Регеди ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, Львів. мед. ін-т, Івано-Франків. держ. мед. акад. [ та ін.]. Ч. 1 : Нозологія, 2009. - 289 с.
Стоматологічному факультетові у Львові - 50 років [Текст] / Р. М. Ступницький, А. В. Магльований, В. С. Гриновець, В. С. Кухта, 2008. - 220 с.