Організація: Наук. т-во ім. Шевченка ×
Енциклопедія Сучасної України [Текст] / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж.; редкол. І. М. Дзюба [та ін.]. - (ЕСУ). Т. 7, Ґ-Ді, 2007. - 708 с.
Енциклопедія Сучасної України [Текст] / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж.; редкол. І. М. Дзюба [та ін.]. - (ЕСУ). Т. 8 : Дл-Дя, 2008. - 716 с.
Лікарський збірник. Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році [Текст] : нова сер. / Наук. т-во ім. Шевченка, Укр. лікар. т-во у Львові. Т. 17 : Ярослав Ганіткевич : вибрані пр. : до 80-ліття від дня народження / редкол.: З. Служинська (голов. ред.) [та ін.], 2009. - 423 с.
Флуренізид: від синтезу до лікарського препарату в стандартах лікування туберкульозу і хламідіозу [Текст] : темат. бібліоґр. покажч. (1990-2011 рр.) / Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, Наук. т-во ім. Шевченка, 2012. - 416 с.
Михалик, Оляна Іванівна.
Сучасні лікарські засоби для хеміотерапії вірусних інфекцій [Текст] : посіб. для викл. мед. і фармац. закл., студ., інтернів [та ін.] / О. І. Михалик ; за ред. Л. І. Петрух, 2013. - 179 с.
Матешук-Вацеба, Леся Ростиславівна.
Нормальна анатомія [Текст] : навч.-метод. посіб. для студентів та викл. мед. ін-тів / Л. Р. Матешук-Вацеба, 2019. - 431 с.