Організація: Одеський національний медичний університет ×
История кафедры патологической физиологии Одесского государственного медицинского университета 1900-2002 [Текст] / А. И. Гоженко, Р. Ф. Макулькин, И. П. Гуркалова [и др.], 2002. - 150 с.
Руслан Фёдорович Макулькин [Текст] : к 70-летию со дня рождения / Одес. гос. мед. ун-т, 2001. - 65 с.
Одесский медуниверситет. 1900-2000 [Текст] / И. Л. Бабий, Ю. И. Бажора, С. А. Гешелин [и др.] ; под ред. В. Н. Запорожана, 2000. - 200 с.
Герасимова, Людмила Владимировна.
Владимир Валерианович Подвысоцкий - организатор медицинского факультета Новоросийского университета [Текст] : Биобиблиография: (К 100-летию мед. ун-та) / Л.В. Герасимова, Н.Б. Павлова, И.С. Воробьёва, 2000. - 35 с.
Курако, Юрий Львович.
История кафедры нервных болезней Одесского государственного медицинского университета [Текст] / Ю.Л. Курако, 2005. - 38 с.
Сон Анатолій Сергійович. Професор, нейрохірург вищої категорії [Текст] : (до 60-ти річчя з дня народження): біобібліогр. покажч. / Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка, 2016. - 70 с.
Ткаченко Олександр Іванович. Заслужений лікар України. Професор ОНМедУ, зав. кафедрою хірургії № 4 з курсом онкологі (до 60-річчя з дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка, 2018. - 60 с.
Сухін Юрій Віталійович. Заслужений лікар України. Професор ОНМедУ, зав. травматології та ортопедії (до 50-річчя з дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка, 2018. - 54 с.
Стоянов Олександр Миколайович. Професор кафедри неврології ОНМедУ [Текст] : біобібліогр. покажч. / Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка, 2019. - 140 с.
Максимович, Ярослав Борисович.
Основы теории и практики метаболитной фармакотерапии [Текст] : акт. речь на расшир. заседании учен. совета ин-та 16 мая 1983 года / Я. Б. Максимович, 1983. - 37 с.
Карпенко Юрій Іванович. Професор ОНМедУ, зав. кафедрою внутрішньої медицини № 1 з курсом серцево-судинної патології (до 60-річчя з дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка, 2019. - 60 с.
Шнайдер Станіслав Аркадійович. Професор ОНМедУ, заслужений діяч науки і техніки України, зав. кафедрою загальної стоматології (до 50-річчя з дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка, 2019. - 73 с.
Res systemica [Текст] : зб. робіт, присвяч. 90-річчю професора Авеніра Івановича Уйомова / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Фак. історії та філософії, каф. філософії та методології пізнання, Одес. нац. мед. ун-т, Каф. філософії та біоетики, 2020. - 139 с.
Аппельханс Олена Леонідівна. Професор ОНМедУ, зав. кафедрою нормальної та патологічної клінічної анатомії (до 50-річчя з дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка, 2020. - 55 с.
Пухлик Сергій Михайлович. Професор ОНМедУ, зав. кафедрою оториноларингології (до 70-річчя з дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка, Одеський національний медичний університет, Одесский национальный медицинский университет, Одеський державний медичний університет, Одесский государственный медицинский университет, Одеський медичний інститут , Одесский медицинский институт, Odessa National Medical University, Odessa State Medical University, 2020. - 103 с.
Мацегора Ніна Анатоліївна. Професор ОНМедУ, зав. кафедрою фтизіопульмонології (до 70-річчя з дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка, 2020. - 61 с.