Організація: Одес. нац. мед. ун-т ×
Шостак, Максим Володимирович.
Комплексна опіатно-електроімпульсна терапія хворих на гіперактивний сечовий міхур [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / М. В. Шостак, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Лисенко, Вікторія Володимирівна.
Прогнозування клінічного перебігу раку передміхурової залози шляхом оцінки поліфокальної біопсії в динаміці [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / В. В. Лисенко, 2011. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Остапчук, Катерина Володимирівна.
Оптимізація ефективності лікування та якості життя хворих на вірусний гепатит С на підставі оцінки поліморфізму генів детоксикації ксенобіотиків [Електроний ресурс] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.28 / К. В. Остапчук, 2015. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Красилюк, Леонід Іванович.
Діагностика, лікувальна тактика при простатичній інтраепітеліальній неоплазії та її зв’язок з раком передміхурової залози [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Л. І. Красилюк, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Адамовська, Тетяна Миколаївна.
Клініко-генетичне обгрунтування диференційованого підходу до ведення жінок з ендометріоз-асоційованим безпліддям залежно від стану оваріального резерву [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Т. М. Адамовська, 2013. - 20 эл. опт. диск (CD-ROM)
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Тимчишин, Олег Львович.
Фармакологічна активність нової біологічно активної речовини - купрум - оксіетилідендифосфонатогеманату [Електроний ресурс] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / О. Л. Тимчишин, 2015. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Квасневский, Евгений Анатольевич.
Способы обработки ложа желчного пузыря при лапароскопической холецистэктомии у больных гепатитом или циррозом печени [Электронный ресурс] : магистер. работа / Е. А. Квасневский, 2015. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Бурдейный, Сергей Игоревич.
Морфологические и морфометрические особенности макулярной области сетчатки при миопии высокой степени [Электронный ресурс] : магистер. работа : 14.01.18 / С. И. Бурдейный, 2015 эл. опт. диск (CD-ROM)
Котюжинська, Світлана Георгіївна.
Патофізіологія ліпідтранспортної системи та її роль в патогенезі атеросклерозу [Електроний ресурс] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / С. Г. Котюжинська, 2015. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Ніточко, Катерина Олександрівна.
Прогнозування, профілактика та шляхи зниження внутрішньоутробного інфікування при недоношеній вагітності та передчасному розриві навколоплодових оболонок [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / К. О. Ніточко, 2014. - 178 с.
Шпак, Ігор Вікторович.
Акушерські та перинатальні ускладнення у жінок, хворих на грип (епідеміологія, клініка, прогнозування, профілактика) [Текст] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 / І. В. Шпак, 2014. - 383 с.
Морозова, Наталя Ігорівна.
Профілактика порушень інволюції матки в післяпологовому періоді [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Н. І. Морозова, 2014. - 134 с.
Атмажов, Іван Дмитрович.
Клініко-лабораторне обґрунтування оптимального вибору ортопедичного лікування в осіб з хронічними захворюваннями слинних залоз [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.22 / І. Д. Атмажов, 2014. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Плани роботи рад, деканатів, предметних циклових методичних комісій, громадських організацій університету у 2014/2015 навчальному році [Електронный ресурс] / Одес. нац. мед. ун-т, 2014. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Альдери Фронза
Оптимизация ортодонтического лечения скученности фронтальных зубов в ретенционном периоде [Текст] : магистер. работа / Альдери Фронза, 2010. - 52 с.
Руденко, Ірина Василівна.
Прогнозування та профілактика природжених вад розвитку у дітей у сучасних екологічних умовах [Текст] : дис. ... д-ра мед. наук: 14.01.01 / І. В. Руденко, 2010. - 388 с.
Спортивна медицина, лікувальна фізкультура та валеологія - 2010 [Текст] : матерiали ХV ювіл. міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовт. 2010 р. / Одес. нац. мед. ун-т, Каф. фіз. реабілітації, спорт. медицини, фіз. виховання і валеології, 2010. - 241 с.
Вікові аспекти функціональної активності слинних залоз при стоматологічній патології [Текст] : звiт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, 2010. - 117 с.
Андрусенко, Наталія Аркадіївна.
Ретроспективне дослідження віддалених результатів операції субантральної аугментації за методикою направленої кісткової регенерації [Текст] : магістер. робота: 14.01.22 / Н. А. Андрусенко, 2010. - 30 с.
Пустовойт, Михайло Михайлович.
Психосоматичні закономірності розвитку психотичних розладів у жінок в інволюції (патогенез, клініка, психодинамічна психотерапія) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.16 / М. М. Пустовойт, 2010. - 36 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи