Організація: Одес. нац. мед. ун-т ×
Плани роботи рад, деканатів, предметних циклових методичних комісій, громадських організацій університету у 2014/2015 навчальному році [Електронный ресурс] / Одес. нац. мед. ун-т, 2014. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Спортивна медицина, лікувальна фізкультура та валеологія - 2010 [Текст] : матерiали ХV ювіл. міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовт. 2010 р. / Одес. нац. мед. ун-т, Каф. фіз. реабілітації, спорт. медицини, фіз. виховання і валеології, 2010. - 241 с.
Вікові аспекти функціональної активності слинних залоз при стоматологічній патології [Текст] : звiт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, 2010. - 117 с.
Дитяча хірургія [Електронний ресурс] : навч. посiб. для студ. V-VI курсів вищ. мед. навч. закл. III-IV рiвнів акредитацiї, інтернів, лікарів / О. О. Лосєв, М. Г. Мельниченко, І. Р. Діланян, Д. О. Самофалов, 2011. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Венгер, Галина Юхимівна.
Офтальмологія [Текст] : курс лекцій : навч. посiб. для студ. вищ. мед. навч. закл. / Г. Ю. Венгер, А. М. Солдатова, Л. В. Венгер, 2010. - 179 с.
Медичне право України: законодавче забезпечення царини охорони здоров’я (генезис, міжнародні стандарти, тенденції розвитку й удосконалення) [Текст] : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. з мед. права (IV Міжнар. наук.-практ. конф. з мед. права), 19-21 трав. 2011 р. (м. Одеса) / Фундація мед. права та біоетики України, Одес. нац. мед. ун-т, 2011. - 415 с.
Клініко-патогенетичне обгрунтування етапної терапії та профілактики при соматичних захворюваннях у дітей [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, 2010. - 136 с.
Дослідити механізми розвитку хронічної лімбічної епілепсії на прикладі посттравматичної епілепсії та кіндлінгу з метою розробки терапевтичних підходів, що підвищують ефективність лікування та профілактики епілепсії [Текст] : звіт НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, 2010. - 85 с.
Патогенетичне обгрунтування шляхів репарації післяпроменевих порушень репродуктивного здоров’я у експерименті [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, 2010. - 97 с.
Профілактика, діагностика і терапія синдрому уповільненого росту і недостатності живлення плода при акушерській та гінекологічній патології [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, 2010. - 180 с.
Діагностика, профілактика та лікування ускладненого перебігу післяопераційного періоду у новонароджених [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, 2010. - 212 с.
Комплексне експериментальне вивчення фармакологічної активності нових похідних германійвмісних сполук з біолігандами [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, 2010. - 254 с.
Молодь - медицині майбутнього [Текст] : прогр. міжнар. наук. конф. студ. та мол. вчен., присвяч. 135-річчю з дня народження М. Д. Стражеска, 28-29 квіт. 2011 р. / Одес. нац. мед. ун-т, Рада мол. вчен., Студ. наук. т-во, 2011. - 114 с.
Молодь - медицині майбутнього [Текст] : тез. доп. міжнар. наук. конф. студ. та мол. вчених, присвяч. 135-річчю з дня народж. М. Д. Стражеска, 28-29 квіт. 2011 р. / Одес. нац. мед. ун-т, Рада мол. вчен., Студ. наук. т-во, 2011. - 211 с.
Калаєва, Олександра Андріївна.
Оптимізація шляхів лікарського забезпечення хворих на туберкульоз легень [Текст] : диплом. робота : 7.110201 / О. А. Калаєва, 2011. - 73 с.
Дипломна робота Картка запису | Схожi записи
Тарасова, Валерія Олександрівна.
Опрацювання шляхів лікарського забезпечення дітей, хворих на хронічний гастрит [Текст] : диплом. робота : 7.110201 / В. О. Тарасова, 2011. - 68 с.
Дипломна робота Картка запису | Схожi записи
Матюшкіна, Марина Володимирівна.
Буркун лікарський, як перспективне джерело створення сучасних лікарських засобів [Текст] : диплом. робота : 7.110201 / М. В. Матюшкіна, 2011. - 63 с.
Дипломна робота Картка запису | Схожi записи
Смотрицька, Кристина Бориславівна.
Впровадження принципів GMP у виробництво препарату "Екстракт алоє для ін’єкцій" на заводі "Біостимулятор" [Текст] : диплом. работа : 7.110201 / К. Б. Смотрицька, 2011. - 70 с.
Дипломна робота Картка запису | Схожi записи
Кравченко, Вероніка Віталіївна.
Вивчення гепатопротекторних властивостей фітозбору в умовах модельованої патології [Текст] : диплом. робота : 7.110201 / В. В. Кравченко, 2011. - 72 с.
Дипломна робота Картка запису | Схожi записи
Кливняк, Богдан Михайлович.
Обґрунтування складу лікарського рослинного збору в комплексному лікуванні бронхіальної астми [Текст] : диплом. робота : 7.110201 / Б. М. Кливняк, 2011. - 77 с.
Дипломна робота Картка запису | Схожi записи