Організація: Одес. нац. мед. ун-т ×
Остапчук, Катерина Володимирівна.
Оптимізація ефективності лікування та якості життя хворих на вірусний гепатит С на підставі оцінки поліморфізму генів детоксикації ксенобіотиків [Електроний ресурс] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.28 / К. В. Остапчук, 2015. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Тимчишин, Олег Львович.
Фармакологічна активність нової біологічно активної речовини - купрум - оксіетилідендифосфонатогеманату [Електроний ресурс] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / О. Л. Тимчишин, 2015. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Котюжинська, Світлана Георгіївна.
Патофізіологія ліпідтранспортної системи та її роль в патогенезі атеросклерозу [Електроний ресурс] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / С. Г. Котюжинська, 2015. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Ніточко, Катерина Олександрівна.
Прогнозування, профілактика та шляхи зниження внутрішньоутробного інфікування при недоношеній вагітності та передчасному розриві навколоплодових оболонок [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / К. О. Ніточко, 2014. - 178 с.
Шпак, Ігор Вікторович.
Акушерські та перинатальні ускладнення у жінок, хворих на грип (епідеміологія, клініка, прогнозування, профілактика) [Текст] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 / І. В. Шпак, 2014. - 383 с.
Морозова, Наталя Ігорівна.
Профілактика порушень інволюції матки в післяпологовому періоді [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Н. І. Морозова, 2014. - 134 с.
Руденко, Ірина Василівна.
Прогнозування та профілактика природжених вад розвитку у дітей у сучасних екологічних умовах [Текст] : дис. ... д-ра мед. наук: 14.01.01 / І. В. Руденко, 2010. - 388 с.
Руденко, Людмила Михайлівна.
Комплексна профілактика ускладнень перебігу вагітності, пологів у жінок з рубцем на матці [Текст] : дис. ... канд. мед. наук: 14.01.01 / Л. М. Руденко, 2011. - 191 с.
Весілик, Наталія Леонідівна.
Прогностична оцінка перебігу гострого обструктивного бронхіту у дітей і диференційоване застосування динамічної електронейростимуляції [Текст] : дис. ... канд. мед. наук: 14.01.10 / Н. Л. Весілик, 2011. - 168 с.
Ратушненко, Віталій Олександрович.
Стан тіол-дисульфідної системи при експериментальному гіпер- та гіпотиреозі та при злоякісній трансформації клітин щитовидної залози [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / В. О. Ратушненко, 2011. - 148 с.
Малиновська, Наталя Олександрівна.
Диференційована терапія дітей з вегето-судинними дисфункціями з урахуванням неспецифічних адаптаційних реакцій організму [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Н. О. Малиновська, 2011. - 179 с.
Петровский, Юрий Юрьевич.
Обоснование и выбор метода оперативного лечения женщин с пролапсом тазовых органов в сочетании со стрессовым недержанием мочи [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Ю. Ю. Петровский, 2011. - 142 с.
Александров, Олексій Леонідович.
Оптимізація диференційної діагностики доброякісних пухлин та пухлиноподібних утворень яєчників [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. Л. Александров, 2011. - 186 с.
Маркова, Олена Олегівна.
Фармакологічна корекція біоенергетичних процесів у печінці тварин, отриманих від стрес-уражених попередників [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / О. О. Маркова, 2011. - 167 с.
Саркісов, Андріан Радікович.
Перебіг вагітності у жінок з варикозною хворобою у сучасних екологічних умовах [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / А. Р. Саркісов, 2011. - 178 с.
Горошко, Олена Ігорівна.
Особливості метаболічної адаптації у недоношених дітей з респіраторним дистрес-синдромом та корекція її порушень [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / О. І. Горошко, 2011. - 161 с.
Живица, Аркадій Володимирович.
Профілактика передпухлинних захворювань шийки матки у вагітних [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / А. В. Живица, 2011. - 214 с.
Міхайленко, Олександр Вікторович.
Прогнозування, профілактика та лікування ендометріозу із використанням молекулярно-біологічних технологій [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. В. Міхайленко, 2011. - 139 с.
Буднюк, Олександр Олександрович.
Анестезіологічне забезпечення в тиреоїдній хірургії при "тяжких дихальних шляхах": прогнозування і профілактика періопераційних ускладнень [Текст] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.30 / О. О. Буднюк, 2011. - 342 с.
Чернявський, Віктор Геннадійович.
Застосування ліпіну та бішофіту у сполученні з фізіотерапевтичними методами при хронічному обструктивному захворюванні легенів [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / В. Г. Чернявський, 2011. - 155 с.