Організація: Одес. нац. мед. ун-т ×
Шостак, Максим Володимирович.
Комплексна опіатно-електроімпульсна терапія хворих на гіперактивний сечовий міхур [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / М. В. Шостак, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Лисенко, Вікторія Володимирівна.
Прогнозування клінічного перебігу раку передміхурової залози шляхом оцінки поліфокальної біопсії в динаміці [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / В. В. Лисенко, 2011. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Красилюк, Леонід Іванович.
Діагностика, лікувальна тактика при простатичній інтраепітеліальній неоплазії та її зв’язок з раком передміхурової залози [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Л. І. Красилюк, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Адамовська, Тетяна Миколаївна.
Клініко-генетичне обгрунтування диференційованого підходу до ведення жінок з ендометріоз-асоційованим безпліддям залежно від стану оваріального резерву [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Т. М. Адамовська, 2013. - 20 эл. опт. диск (CD-ROM)
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Атмажов, Іван Дмитрович.
Клініко-лабораторне обґрунтування оптимального вибору ортопедичного лікування в осіб з хронічними захворюваннями слинних залоз [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.22 / І. Д. Атмажов, 2014. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Пустовойт, Михайло Михайлович.
Психосоматичні закономірності розвитку психотичних розладів у жінок в інволюції (патогенез, клініка, психодинамічна психотерапія) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.16 / М. М. Пустовойт, 2010. - 36 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Татарина, Ольга Володимирівна.
Обґрунтування та удосконалення ортопедичного лікування знімними частковими зубними протезами хворих на шизофренію з використанням лізоцимвмістних засобів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / О. В. Татарина, 2010. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Тарасенко, Ольга Олександрівна.
Фармако-терапевтична ефективність форидону гелю у хворих на есенціальну гіпертензію на тлі та без ішемічної хвороби серця [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.28 / О. О. Тарасенко, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Весілик, Наталія Леонідівна.
Прогностична оцінка перебігу гострого обструктивного бронхіту у дітей і диференційоване застосування динамічної електронейростимуляції [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Н. Л. Весілик, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Коваль, Олександр Васильович.
Клініко-лабораторне обгрунтування методу обробки кореневих каналів при лікуванні хронічного періодонтиту [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / О. В. Коваль, 2011. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Каланжова, Ольга Михайлівна.
Гестаційна адаптація організму матері та функціонування фетоплацентарного комплексу у жінок, які перенесли прегравідарне лікування зовнішнього генітального ендометріозу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. М. Каланжова, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Руденко, Людмила Михайлівна.
Комплексна профілактика ускладнень перебігу вагітності, пологів у жінок з рубцем на матці [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Л. М. Руденко, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гай, Леонід Анатолійович.
Діагностика та хірургічне лікування метатарзалгії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 / Л. А. Гай, 2011. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Поета, Ольга Миколаївна.
Фармакологія імунотропних ефектів неопіоїдних анальгетиків [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / О. М. Поета, 2011. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ратушненко, Віталій Олександрович.
Стан тіол-дисульфідної системи при експериментальному гіпер- та гіпотиреозі та при злоякісній трансформації клітин щитовидної залози [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / В. О. Ратушненко, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Чехлов, Михайло Володимирович.
Лікування і профілактика спайкової хвороби черевної порожнини [Текст] : (експерим.-клін. дослідж.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / М. В. Чехлов, 2011. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Заградська, Олена Леонідівна.
Диференційований підхід до профілактики загострення хронічного кандидозу слизової оболонки порожнини рота [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / О. Л. Заградська, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Розуменко, Марія Володимирівна.
Диференційований підхід до лікування ускладнень, пов’язаних з експлуатацією різних конструкцій суцільнолитих зубних протезів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / М. В. Розуменко, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Александров, Олексій Леонідович.
Оптимізація диференційної діагностики доброякісних пухлин та пухлиноподібних утворень яєчників [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. Л. Александров, 2011. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Малиновська, Наталя Олександрівна.
Диференційована терапія дітей із вегето-судинними дисфункціями з урахуванням неспецифічних адаптаційних реакцій організму [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Н. О. Малиновська, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи