Організація: Одес. нац. мед. ун-т ×
Спортивна медицина, лікувальна фізкультура та валеологія - 2010 [Текст] : матерiали ХV ювіл. міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовт. 2010 р. / Одес. нац. мед. ун-т, Каф. фіз. реабілітації, спорт. медицини, фіз. виховання і валеології, 2010. - 241 с.
Медичне право України: законодавче забезпечення царини охорони здоров’я (генезис, міжнародні стандарти, тенденції розвитку й удосконалення) [Текст] : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. з мед. права (IV Міжнар. наук.-практ. конф. з мед. права), 19-21 трав. 2011 р. (м. Одеса) / Фундація мед. права та біоетики України, Одес. нац. мед. ун-т, 2011. - 415 с.
Молодь - медицині майбутнього [Текст] : прогр. міжнар. наук. конф. студ. та мол. вчен., присвяч. 135-річчю з дня народження М. Д. Стражеска, 28-29 квіт. 2011 р. / Одес. нац. мед. ун-т, Рада мол. вчен., Студ. наук. т-во, 2011. - 114 с.
Молодь - медицині майбутнього [Текст] : тез. доп. міжнар. наук. конф. студ. та мол. вчених, присвяч. 135-річчю з дня народж. М. Д. Стражеска, 28-29 квіт. 2011 р. / Одес. нац. мед. ун-т, Рада мол. вчен., Студ. наук. т-во, 2011. - 211 с.
Постнеклассическое знание и наследие И. Пригожина [Текст] : материалы науч.-практ. конф. "Юбил. Пригожин. чтения", 12 сент.-25 мая 2012 / Одес. отд-ние укр. синергет. о-ва, Одес. нац. мед. ун-т, Каф. философии [и др.]; орг. ком. : О. Н. Астафьева, И. С. Добронравова, И. В. Ершова-Бабенко. Т. 1 : Осеннее заседание, 13-15 сентября 2011 г., 2011. - 57 с.
Біофізичні стандарти та інформаційні технології в медицині [Текст] : матеріали ювіл. конф., присвяч. 10-річчю співпраці Одес. нац. мед. ун-ту та Міжнар. казах.-турец. ун-ту ім. Х. А. Ясауі, груд., 2011 р., м. Одеса / Одес. нац. мед. ун-т, 2011. - 171 с.
Сучасна реконструктивна стоматологія. Міждисциплінарний підхід [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Одеса, 11-12 трав. 2012 р. / Одес. нац. мед. ун-т, Асоц. стоматологів України, Асоц. стоматологів-ортопедів та зуб. техників України, 2012. - 103 с.
Сучасні проблеми атеросклерозу - від гіпотез до фактів [Текст] : тези доп. VII південноукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2012 р. / Одес. нац. мед. ун-т, 2012. - 154 с.
Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для молодих вчених та студентів) [Текст] : тез. доп. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 155-річчю з дня народж. В. В. Підвисоцького, 19-20 квіт. 2012 р. / Одес. нац. мед. ун-т, Рада мол. вчен., Студ. наук. т-во, 2012. - 291 с.
Кінезітерапія в медичній практиці [Текст] : тези I Міжнар. міждисциплін. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2012 р., м. Одеса / Укр. НДІ мед. реабилітацІЇ та курортології, Одес. нац. мед. ун-т, Центр Кінезітерапії і реабілітації "Вища Ліга" [та ін.], 2012. - 104 с.
Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для молодих вчених та студентів) [Текст] : прогр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 155-річчю з дня народж. В. В. Підвисоцького, 19-20 квіт. 2012 р. / Одес. нац. мед. ун-т, Рада мол. вчен., Студ. наук. т-во, 2012. - 141 с.
Біофізичні стандарти та інформаційні технології в медицині [Текст] : матеріали ювіл. конф., присвяч. 10-річчю співпраці Одес. нац. мед. ун-ту та Міжнар. Казах.-Турец. ун-ту ім. Х. А. Ясауі, груд., 2011 р., м. Одеса / Міжнар. Казах.-Турец. ун-т ім. Х. А. Ясауі, Одес. нац. мед. ун-т, 2011. - 159 с.
Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для молодих вчених та студентів) [Текст] : тез. доп. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 100-річчю з дня народження К. Д. Двужильної, Одеса, 14-15 берез. 2013 р. / Одес. нац. мед. ун-т, 2013. - 184 с.
Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для молодих вчених та студентів) [Текст] : прогр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 100-річчю з дня народження К. Д. Двужильної, Одеса, 14-15 берез. 2013 р. / Одес. нац. мед. ун-т, 2013. - 104 с.
Традиции и инновации внутренней медицины [Текст] : VIII Юж.-укр. науч.-практ. конф., 17 апр. 2013 г.: тез. докл. / Одес. нац. мед. ун-т; Упр. здравоохранения Одес. обл. гос. администрации, 2013. - 167 с.
Спортивна медицина, лікувальна фізкультура та валеологія - 2014 [Текст] : матерiали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 трав. 2014 р. / Одес. нац. мед. ун-т, Асоц. фахівців із спорт. медицини та лікув. фізкультури України, 2014. - 271 с.
Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для молодих вчених та студентів) [Електронний ресурс] : тез. доп. міжнар. наук. конф. студ. та мол. вчених, присвяч. 115-річчю з дня народж. М. О. Ясиновського, 24-25 квіт. 2014 р. / Одес. нац. мед. ун-т, Рада мол. вчен., Студ. т-во, 2014. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для молодих вчених та студентів) [Електронний ресурс] : прогр. міжнар. наук. конф. студ. та мол. вчених, присвяч. 115-річчю з дня народж. М. О. Ясиновського, 24-25 квіт. 2014 р. / Одес. нац. мед. ун-т, Рада мол. вчен., Студ. т-во, 2014. - 1 (119) ел. опт. диск (CD-ROM)
Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для молодих вчених та студентів) [Текст] : прогр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 85-річчю з дня заснування Студ. наук. т-ва ОНМедУ, 22-24 квіт. 2015 р. / Одес. нац. мед. ун-т, Рада мол. вчен., Студ. наук. т-во, 2015. - 107 с.
Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для молодих вчених та студентів) [Електронний ресурс] : тез. доп. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 85-річчю з дня заснування Студ. наук. т-ва ОНМедУ, 22-24 квіт. 2015 р. / Одес. нац. мед. ун-т, Рада мол. вчен., Студ. наук. т-во, 2015. - 1(346) ел. опт. диск (CD-ROM)