Організація: Одес. нац. мед. ун-т ×
Вікові аспекти функціональної активності слинних залоз при стоматологічній патології [Текст] : звiт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, 2010. - 117 с.
Клініко-патогенетичне обгрунтування етапної терапії та профілактики при соматичних захворюваннях у дітей [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, 2010. - 136 с.
Дослідити механізми розвитку хронічної лімбічної епілепсії на прикладі посттравматичної епілепсії та кіндлінгу з метою розробки терапевтичних підходів, що підвищують ефективність лікування та профілактики епілепсії [Текст] : звіт НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, 2010. - 85 с.
Патогенетичне обгрунтування шляхів репарації післяпроменевих порушень репродуктивного здоров’я у експерименті [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, 2010. - 97 с.
Профілактика, діагностика і терапія синдрому уповільненого росту і недостатності живлення плода при акушерській та гінекологічній патології [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, 2010. - 180 с.
Діагностика, профілактика та лікування ускладненого перебігу післяопераційного періоду у новонароджених [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, 2010. - 212 с.
Комплексне експериментальне вивчення фармакологічної активності нових похідних германійвмісних сполук з біолігандами [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, 2010. - 254 с.
Розробка складу та технології лікарських засобів на основі лікарської рослинної та тваринної сировини [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, Каф. фармакогнозії, 2011. - 122 с.
Корекція функціональної активності слинних залоз при зубному протезуванні хворих на гіпосалівацію [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, Каф. ортопед. стоматології, 2011. - 125 с.
Комплексна гігієнічна оцінка факторів ризику для здоров’я населення у сучасних соціально-екологічних умовах ( на прикладі Одеської області) [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, Каф. гігієни і мед. екології, 2011. - 111, 27 с.
Клініко-епідеміологічний аналіз ожиріння у дітей: діагностика, профілактика, етапне лікування [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, Каф. пропедевтики, педіатрії, 2012. - 79 с.
Вдосконалення технологій хірургічного і медикаментозного лікування найбільш поширених захворювань очей, що приводять до стійкого зниження зору (катаракта, кератит, дистрофія сітківки, травми органа зору) [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, Каф. офтальмології, 2013. - 207 с.
Удосконалення методів анестезіологічного забезпечення та інтенсивної терапії при хірургічних втручаннях і критичних станах [Текст] : звіт про НДР(заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, Каф. анестезіологіїї і інтенсів. терапії з післядиплом. підгот., 2013. - 108 с.
Взаємозв’язок патологічних і імунологічних змін при гепатитах різної етіології, TORCH-інфекціях та їх корекція [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, Каф. інфекц. хвороб, 2013. - 81 с.
Прогнозування, профілактика і лікування ускладнень загоєння рани їх наслідків у дітей з вродженими розщілинами верхньої губи і піднебіння [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, Каф. хірург. стоматології, 2014. - 157 с.
Вивчення атерогенезу і розробка на основі отриманих даних рекомендацій по медикаментозній корекції атерогенних дисліпідемій у пацієнтів із асоційованими з атеросклерозом патологічними станами, в тому числі метаболічним синдромом і артеріальною гіпертензією [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, Каф. внутр. медицини № 3 , 2014. - 148 с.
Визначення особливостей епідеміології, клінічного перебігу та обгрунтування сучасних методів діагностики, лікування та реабілітації гострих кишкових інфекцій у дітей [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, Каф. дит. інфекц. хвороб, 2014. - 78 с.
Патогенетичні механізми формування, профілактики і лікування патології кісткової тканини у жінок в зв’язку зі станом їх репродуктивного здоров’я [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, Каф. акушерства і гінекології № 2, 2015. - 185 с.
Пошук і комплексне вивчення фармакологічного профілю нових біологічно активних речовин метаболітного походження і ксенобіотиків [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, Каф. заг. та клін. фармакології, 2015. - 130 с.
Розробка критеріїв ефективності і безпечності фармакотерапіїї хворих на туберкульоз і гепатити різної етіології на підставі фармакогенетичних досліджень [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, Каф. заг. та клін. фармакології, 2015. - 67 с.