Організація: Укр. НДІ медицини транспорту ×
ІІІ-і читання ім. В. В. Підвисоцького [Текст] : тез. доп. наук. конф., 27-29 трав. 2004 р. / редкол.: В. М. Запорожан (голов. ред.) [та ін.], 2004. - 97 с.
Бюлетень VІ читань ім. В. В. Підвисоцького, присвячених до 150-річчя з дня народження 31 трав.-1 черв. 2007 р. [Текст] : наук. конф. / Одес. держ. мед. ун-т та ін., 2007. - 131 с.
Бюлетень VІІІ читань ім. В. В. Підвисоцького, 28-29 травня 2009 року [Текст] : [матерiали наук. конф.] / Одес. держ. мед. ун-т, Одес. від-ня т-ва патофізіологів України, Одес. обл. т-во істориків-медиків, Укр. НДІ медицини транспорту, 2009. - 232 с.
Застосування препаратів на основі природного магнієво-мінерального комплексу в реабілітації учасників АТО з постравматичним стресовим розладом та синдромом психо-емоційного напруження [Текст] : (метод. рек.) / Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи, Укр. НДІ медицини транспорту, 2015. - 31 с.
Реабілітація хворих після поранень, отримання травм і перенесених операцій на кістках та суглобах з використанням препаратів на основі природного магнієво-мінерального комплексу [Текст] : (метод. рек.) / Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи, Укр. НДІ медицини транспорту, 2015. - 27 с.
Методика медичної реабілітації пацієнтів з контрактурами суглобів після поранень, травм та оперативних втручань [Текст] / Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи, Укр. НДІ медицини транспорту, [2015]. - 4 с.
Спосіб медичної реабілітації хворих після поранень та оперативних втручань на колінному суглобі [Текст] / Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи, Укр. НДІ медицини транспорту, [2015]. - 4 с.
Епідеміологія ВІЛ-інфекції в Одеській області [Текст] / Н. С. Гойдик, В. С. Гойдик, В. В. Шухтін, А. І. Гоженко, 2016. - 82 с.
Зовнішнє біологічне керування : теорія і практика [Текст] / А. І. Гоженко, В. О. Коршняк, В. В. Криничко, Б. А. Насібуллін, 2017. - 123 с.
Мокієнко, Андрій Вікторович.
Українське Придунав’я : гігієнічні та медико-екологічні основи впливу води як фактора ризику на здоров’я населення [Текст] / А. В. Мокієнко, Л. Й. Ковальчук, 2017. - 349 с.
Стоянов, Олександр Миколайович.
Шкали, тести та опитувальники для оцінки дрижальних гіперкінезів [Текст] : [учб. посіб.] / О. М. Стоянов, 2018. - 109 с.