Організація: Укр. НДІ медицини транспорту ×
ІІІ-і читання ім. В. В. Підвисоцького [Текст] : тез. доп. наук. конф., 27-29 трав. 2004 р. / редкол.: В. М. Запорожан (голов. ред.) [та ін.], 2004. - 97 с.
Псядло, Едуард Михайлович.
Комплексна система психофізіологічного професійного відбору суднових операторів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 14.02.01 / Е. М. Псядло, 2002. - 32 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Петренко, Наталія Федорівна.
Гігієнічне обгрунтування застосування діоксиду хлору у техноліях водопідготовки [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.02.01 / Н. Ф. Петренко, 2002. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кирилюк, Михайло Лазарович.
Вегетативні механізми адаптації та дезадаптації людини до умов світового океану і патогенетичне обгрунтування корекції дезадаптаційних розладів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / М. Л. Кирилюк, 2001. - 35 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бобилев, Олександр Вікторович.
Обгрунтування використання клімату карстових печер з гіпоксично-гіперкапнічним газовим середовищем з реабілітаційними цілями [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / О. В. Бобилев, 1997. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Славіна, Ніна Георгіївна.
Вплив фенольних пігментів винограду на перебіг нітритної інтоксикації [Текст] : експерим. дослідж. : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.08 / Н. Г. Славіна, 1996. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Скородумов, Андрій Миколайович.
Гігієнічні основи безпечного перевезення на судах та перевантаження в портах хімічних вантажів наливом [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / А. М. Скородумов, 1997. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бюлетень VІ читань ім. В. В. Підвисоцького, присвячених до 150-річчя з дня народження 31 трав.-1 черв. 2007 р. [Текст] : наук. конф. / Одес. держ. мед. ун-т та ін., 2007. - 131 с.
Козішкурт, Олена Володимирівна.
Епідеміологічна характеристика та роль водного фактору в поширенні гепатиту А в м. Одесі [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.02 / О. В. Козішкурт, 2006. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шухтін, Вадим Вікторович.
Гормональні механізми патогенезу вугрової хвороби [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / В. В. Шухтін, 2009. - 128 с.
Шухтін, Вадим Вікторович.
Гормональні механізми патогенезу вугрової хвороби [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / В. В. Шухтін, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Мокієнко, Андрій Вікторович.
Еколого-гігієнічні основи безпечності води, що знезаражена діоксидом хлору [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / А. В. Мокієнко, 2009. - 34 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гойдик, Віктор Степанович.
Патогенетичне обгрунтування застосування адаптогенних препаратів в експериментальній терапії виразкової хвороби [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / В. С. Гойдик, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кліментьєв, Іван Миколайович.
Гігієнічне обгрунтування впровадження локальних водоочисних пристроїв колективного використання для оптимізації забезпечення населення питною водою [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / І. М. Кліментьєв, 2010. - 26 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кучеренко, Микола Петрович.
Гігієнічні основи очищення та знезараження суднових стічних вод у системі санітарно-епідеміологічного нагляду [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / М. П. Кучеренко, 2010. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Голікова, Владислава Володимирівна.
Психофізіологічні особливості формування професійно важливих якостей у курсантів вищих навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / В. В. Голікова, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Пономаренко, Анатолій Миколайович.
Гігієнічні основи профілактики чинників ризику для працівників основних професій транспортної галузі [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / А. М. Пономаренко, 2012. - 31 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шухтіна, Ірина Миколаївна.
Механізм формування внутрішньотканинного (внутрішньоклітинного) "депо" гелікобактерної інфекції у хворих на хронічний гелікобактеріоз [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / І. М. Шухтіна, 2012. - 153 с.
Шухтіна, Ірина Миколаївна.
Механізм формування внутрішньотканинного (внутрішньоклітинного) "депо" гелікобактерної інфекції у хворих на хронічний гелікобактеріоз [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / І. М. Шухтіна, 2012. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Петренко, Наталія Федорівна.
Наукове обгрунтування комбінованих методів знезараження питної води [Текст] : автореф. дис. ... д-ра. біол. наук : 14.02.01 / Н. Ф. Петренко, 2012. - 36 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи