Організація: Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології ×