Організація: Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології ×
Новітні технології медичної реабілітації в санаторно-курортних умовах [Текст] : матеріали IV міжнар. наук. конф. мол. учених, 19-20 верес., 2013 р., м. Одеса. Україна / Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології, 2013. - 84 с.
Комплекси санаторно-курортного лікування хворих з ішемічною хворобою серця після хірургічної реваскуляризації міокарду з супутньою патологією (артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, гонартроз) [Текст] : (метод. рек.): (114.16/281.16) / Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи, Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології, 2016. - 20 с.