Організація: Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургіі, трансплантації ендокрин. органів і тканин ×