Організація: Одес. нац. мед. ун-т ×
Тарасенко, Ольга Олександрівна.
Фармако-терапевтична ефективність форидону гелю у хворих на есенціальну гіпертензію на тлі та без ішемічної хвороби серця [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.28 / О. О. Тарасенко, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Мунзер Алсаед
Особенности лечения прогнатии несъемными ортодонтическими аппаратами у детей [Текст] : магистер. работа: 14.01.22 / Мунзер Алсаед, 2010. - 50 с.
Колесник, Елена Александровна.
Состояние вегетативной нервной системы у больных посттравматической эпилепсией [Текст] : магистер. работа: 14.01.15 / Е. А. Колесник, 2010. - 47 с.
Руденко, Людмила Михайлівна.
Комплексна профілактика ускладнень перебігу вагітності, пологів у жінок з рубцем на матці [Текст] : дис. ... канд. мед. наук: 14.01.01 / Л. М. Руденко, 2011. - 191 с.
Весілик, Наталія Леонідівна.
Прогностична оцінка перебігу гострого обструктивного бронхіту у дітей і диференційоване застосування динамічної електронейростимуляції [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Н. Л. Весілик, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шандра, Алексей Алексеевич.
Изменения цикла сон-бодрствование в условиях формирования контактного дерматита, вызванного соединениями хрома [Текст] : (эксперим. исслед.) : магистер. работа / А. А. Шандра, 2011. - 86 с.
Чакомпаллил Аджин Томас
Современные принципы диагностики и хирургического лечения варикозной болезни нижних конечностей [Текст] : магистер. работа / Чакомпаллил Аджил Томас, 2011. - 89 с.
Весілик, Наталія Леонідівна.
Прогностична оцінка перебігу гострого обструктивного бронхіту у дітей і диференційоване застосування динамічної електронейростимуляції [Текст] : дис. ... канд. мед. наук: 14.01.10 / Н. Л. Весілик, 2011. - 168 с.
Коваль, Олександр Васильович.
Клініко-лабораторне обгрунтування методу обробки кореневих каналів при лікуванні хронічного періодонтиту [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / О. В. Коваль, 2011. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Каланжова, Ольга Михайлівна.
Гестаційна адаптація організму матері та функціонування фетоплацентарного комплексу у жінок, які перенесли прегравідарне лікування зовнішнього генітального ендометріозу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. М. Каланжова, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Руденко, Людмила Михайлівна.
Комплексна профілактика ускладнень перебігу вагітності, пологів у жінок з рубцем на матці [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Л. М. Руденко, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гай, Леонід Анатолійович.
Діагностика та хірургічне лікування метатарзалгії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 / Л. А. Гай, 2011. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Поета, Ольга Миколаївна.
Фармакологія імунотропних ефектів неопіоїдних анальгетиків [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / О. М. Поета, 2011. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ратушненко, Віталій Олександрович.
Стан тіол-дисульфідної системи при експериментальному гіпер- та гіпотиреозі та при злоякісній трансформації клітин щитовидної залози [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / В. О. Ратушненко, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Чень Си
Клиническая оценка эффективности лечения больных посттравматическим сиалозоаденитом [Текст] : магистер. работа: 14.01.22 / Чень Си, 2011. - 50 с.
Жовтенко, Олеся Вікторівна.
Вагітність та пологи у жінок з міомою матки після реконструктивних операцій на матці [Текст] : магістер. робота : 14.01.01 / О. В. Жовтенко, 2011. - 47 с.
Онищенко, Юлия Владимировна.
Дифференцированный подход к лечебной тактике ведения больных с синдромом поликистозных яичников [Текст] : магистер. работа : 14.01.01 / Ю. В. Онищенко, 2011. - 101 с.
Ли Сюе
Лечение мезиального прикуса в различные временные периоды [Текст] : магистер. работа : 14.01.22 / Ли Сюе, 2011. - 46 с.
Куліш О. М.
Генетичне обґрунтування диференційованого підходу до профілактики вроджених дефектів нервової трубки плоду [Текст] : магістер. робота : 14.01.01 / О. М. Куліш, 2011. - 129 с.
Ратушненко, Віталій Олександрович.
Стан тіол-дисульфідної системи при експериментальному гіпер- та гіпотиреозі та при злоякісній трансформації клітин щитовидної залози [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / В. О. Ратушненко, 2011. - 148 с.