Організація: Укр. НДІ медицини транспорту ×
Бюлетень VІІІ читань ім. В. В. Підвисоцького, 28-29 травня 2009 року [Текст] : [матерiали наук. конф.] / Одес. держ. мед. ун-т, Одес. від-ня т-ва патофізіологів України, Одес. обл. т-во істориків-медиків, Укр. НДІ медицини транспорту, 2009. - 232 с.
Москаленко, Олександр Михайлович.
Патогенетичне обґрунтування шляхів удосконалення нефропротекції при лікуванні онкологічних хворих цисплатином [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / О. М. Москаленко, 2013. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Леонова, Дар’я Ігорівна.
Гігієна і токсикологія антипіренів в системі безпечного застосування полімерних матеріалів [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук: 14.02.01 / Д. І. Леонова, 2014. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кучер, Ольга Василівна.
Особливості патогенезу ураження шлунково-кишкового тракту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та обгрунтування шляхів їх корекції [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / О. В. Кучер, 2014. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Горбенко, Тетяна Миколаївна.
Пульморенальні патофізіологічні взаємовідношення у хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень та обгрунтування шляхів їх діагностики і медикаментозної корекції [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Т. М. Горбенко, 2014. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бадьїн, Іван Юрійович.
Вивчення механізмів впливу малих доз нітратів і нітритів на функцію нирок [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / І. Ю. Бадьїн, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Пихтєєва, Олена Гераклітівна.
Металотіонеїн у токсикології важких металів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 14.03.06 / О. Г. Пихтєєва, 2015. - 39 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кравчук, Алла Вікторівна.
Функціональний нирковий резерв у здорових осіб та хворих на хронічну хворобу нирок [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / А. В. Кравчук, 2015. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Михальчук, Василь Миколайович.
Роль протеїназ крові та їх інгібіторів у механізмах противірусного захисту [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.32 / В. М. Михальчук, 2010. - 30 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Горобець, Оксана Павлівна.
Патофізіологія нирок у хворих на СНІД [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / О. П. Горобець, 2014. - 159 с.
Горобець, Оксана Павлівна.
Патофізіологія нирок у хворих на СНІД [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / О. П. Горобець, 2014. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Горобець, Оксана Павлівна.
Патофізіологія нирок у хворих на СНІД [Електронний ресурс] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / О. П. Горобець, 2014. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Щуліпенко, Леся Ігорівна.
Патогенетичні механізми формування дизрегуляторних станів у операторів транспорту : моделювання, класифікація, формалізоване розпізнавання [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Л. І. Щуліпенко, 2016. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Повєткіна, Тетяна Миколаївна.
Особливості функціонального стану вегетативної нервової системи у механізмах формування термінової адаптації до внутрішнього застосування мінеральної води Нафтуся у хворих на пієлонефрит [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Т. М. Повєткіна, 2016. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Застосування препаратів на основі природного магнієво-мінерального комплексу в реабілітації учасників АТО з постравматичним стресовим розладом та синдромом психо-емоційного напруження [Текст] : (метод. рек.) / Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи, Укр. НДІ медицини транспорту, 2015. - 31 с.
Реабілітація хворих після поранень, отримання травм і перенесених операцій на кістках та суглобах з використанням препаратів на основі природного магнієво-мінерального комплексу [Текст] : (метод. рек.) / Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи, Укр. НДІ медицини транспорту, 2015. - 27 с.
Методика медичної реабілітації пацієнтів з контрактурами суглобів після поранень, травм та оперативних втручань [Текст] / Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи, Укр. НДІ медицини транспорту, [2015]. - 4 с.
Спосіб медичної реабілітації хворих після поранень та оперативних втручань на колінному суглобі [Текст] / Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи, Укр. НДІ медицини транспорту, [2015]. - 4 с.
Гармідер, Ольга Вольдемарівна.
Функціональний стан кори надниркових залоз і його роль в патогенезі полінозу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / О. В. Гармідер ; наук. керівник А. І. Гоженко, 2016. - 14 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гармідер, Ольга Вольдемарівна.
Функціональний стан кори надниркових залоз і його роль в патогенезі полінозу [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / О. В. Гармідер ; наук. керівник А. І. Гоженко, 2016. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи