Проскуріна, Ксенія Ігорівна.
Оптимізація та валідація методів аналізу екстемпоральних лікарських засобів, що містять нітрофурал, пілокарпіну гідрохлорид та папаверину гідрохлорид [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 / К. І. Проскуріна, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Попович, Вікторія Павлівна.
Фармакогностичне вивчення представників роду CERASUS [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 / В. П. Попович, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Дубей, Леонід Ярославович.
Особливості розвитку вторинного імунодефіциту та його діагностика при гострій лімфобластній лейкемії у дітей [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.10 / Л. Я. Дубей, 2009. - 32 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бочар, Володимир Тарасович.
Оцінка ризику і профілактика ускладнень ентеро- та колостомій у невідкладній хірургії тонкої і товстої кишок [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / В. Т. Бочар, 2012. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Асланян, Сусанна Арутюновна.
Гигиеническая характеристика состояния здоровья детей шестилетнего возраста, обучающихся при различных режимах, и разработка критериев для выявления детей группы "риска" [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.07 / С. А. Асланян, 1987. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Актуальні проблеми санаторно-курортної реабілітації [Текст] : Матеріали міжрегіон.наук.-практ.конф. (Одеса, 1 жовт. 1997 / Одес.держмед.ун-т. Укр.наук-дослідн.ін-т мед.реабілітації та курортології. Санаторій ім. В.П.Чкалова, 1997
Психосинергетика - на границе философии, естествознания, синергетики, медицины и гуманитарных наук [Текст] : Материалы юбил. науч.-практ.конф.(Одесса, 10-12 сент. 2002): Тезисы / Одес. гос. мед. ун-т и др. - (Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Межвуз. проблеми: Зб.наук.праць; Вип. 19). Ч. 3, 2002. - 137 с.
Материалы конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора физиологии, академика Рафаила Осиповича Файтельберга, 10-12 янв. 2003г. [Текст] / Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова [и др.], 2003. - 188 с.
Проблемы туберкулеза Одесской области [Текст] : материалы науч.-практ. конф., посвящ. 50-ти летию Одесской обл. противотуберккулез. клин. больницы с отделением для ИОВ / Одес. обл. противотуберкулез. клин. больница с отделением для ИОВ, Одес. гос. мед. ун-т, Каф. фтизиопульмонологии, Одес. обл. ассоц. фтизиатров и пульмонологов, 2002. - 162 с.
Молодь - медицині майбутнього [Текст] : тез. доп. міжнар. студ. наук. конф., 24-25 квіт. 2003 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Студ. наук. т-во, 2003. - 152 с.
Гусакова, Ірина Вікторівна.
Особливості перебігу вегетативної дисфункції у дітей Вінниччини середнього та старшого шкільного віку [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / І. В. Гусакова, 2004. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гусак, Ігор Вікторович.
Комплексне лікування абдомінального сепсису [Текст] : експерим.-клін. дослідж. : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / І. В. Гусак, 2004. - 39 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гарус, Андрій Анатолійович.
Клініко-комп’ютерно-томографічна характеристика гострого періоду черепно-мозкової травми [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / А. А. Гарус, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бессарабова, Ірина Вікторівна.
Особливості клінічних, гемодинамічних, структурно-функціональних змін у хворих на нижній інфаркт міокарда з ураженням правого шлуночка [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / І. Р. Бессарабова, 2004. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бачинська, Наталія Юріївна.
Інтелектуально-мнестична діяльність і персоналістичні особливості при старінні та залежній від віку патології головного мозку [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.15 / Н. Ю. Бачинська, 2005. - 40 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Васім Абдуллах Фарес Джебріл
Комплексна терапія хворих на розацеа, яке поєднується з маласезіозом [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.20 / Васім Абдуллах Фарес Джебріл, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Луссаіеф Мохамед Сабрі Бен Моктар
Тактика лікування хворих на псоріаз з урахуванням ізоморфної реакції шкіри [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.20 / Луссаіеф Мохамед Сабрі Бен Моктар, 2012. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Луговський, Сергій Павлович.
Комплексна токсиколого-гігієнічна оцінка свинцю як фактору малої інтенсивності (до патогенезу, діагностики та профілактики сатурнізму) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / С. П. Луговський, 2012. - 36 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Лисенко, Вікторія Володимирівна.
Прогнозування клінічного перебігу раку передміхурової залози шляхом оцінки поліфокальної біопсії в динаміці [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / В. В. Лисенко, 2011. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бабелюк, Валерій Євзебійович.
Сексуальна дезадаптація при хронічному простатиті та система її психотерапії (медико-психологічні аспекти) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 19.00.04 / В. Є. Бабелюк, 2005. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи