Організація: Одес. нац. мед. ун-т ×
Чехлов, Михайло Володимирович.
Лікування і профілактика спайкової хвороби черевної порожнини [Текст] : (експерим.-клін. дослідж.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / М. В. Чехлов, 2011. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Заградська, Олена Леонідівна.
Диференційований підхід до профілактики загострення хронічного кандидозу слизової оболонки порожнини рота [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / О. Л. Заградська, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Медичне право України: законодавче забезпечення царини охорони здоров’я (генезис, міжнародні стандарти, тенденції розвитку й удосконалення) [Текст] : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. з мед. права (IV Міжнар. наук.-практ. конф. з мед. права), 19-21 трав. 2011 р. (м. Одеса) / Фундація мед. права та біоетики України, Одес. нац. мед. ун-т, 2011. - 415 с.
Клініко-патогенетичне обгрунтування етапної терапії та профілактики при соматичних захворюваннях у дітей [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, 2010. - 136 с.
Дослідити механізми розвитку хронічної лімбічної епілепсії на прикладі посттравматичної епілепсії та кіндлінгу з метою розробки терапевтичних підходів, що підвищують ефективність лікування та профілактики епілепсії [Текст] : звіт НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, 2010. - 85 с.
Патогенетичне обгрунтування шляхів репарації післяпроменевих порушень репродуктивного здоров’я у експерименті [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, 2010. - 97 с.
Профілактика, діагностика і терапія синдрому уповільненого росту і недостатності живлення плода при акушерській та гінекологічній патології [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, 2010. - 180 с.
Діагностика, профілактика та лікування ускладненого перебігу післяопераційного періоду у новонароджених [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, 2010. - 212 с.
Комплексне експериментальне вивчення фармакологічної активності нових похідних германійвмісних сполук з біолігандами [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, 2010. - 254 с.
Ли Тхиен Фук
Клиническая оценка влияния культевых штифтовых вкладок на состояние органов полости рта [Текст] : магистер. работа : 14.01.22 / Ли Тхиен Фук, 2011. - 53 с.
Тихонова, Марія В’ячеславівна.
Диференціація ризику тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів з постійною формою фібриляції передсердь з урахуванням значущості параметрів ехокардіографії [Текст] : магістер. робота / М. В. Тихонова, 2011. - 46 с.
Малиновська, Наталя Олександрівна.
Диференційована терапія дітей з вегето-судинними дисфункціями з урахуванням неспецифічних адаптаційних реакцій організму [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Н. О. Малиновська, 2011. - 179 с.
Петровский, Юрий Юрьевич.
Обоснование и выбор метода оперативного лечения женщин с пролапсом тазовых органов в сочетании со стрессовым недержанием мочи [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Ю. Ю. Петровский, 2011. - 142 с.
Александров, Олексій Леонідович.
Оптимізація диференційної діагностики доброякісних пухлин та пухлиноподібних утворень яєчників [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. Л. Александров, 2011. - 186 с.
Молодь - медицині майбутнього [Текст] : прогр. міжнар. наук. конф. студ. та мол. вчен., присвяч. 135-річчю з дня народження М. Д. Стражеска, 28-29 квіт. 2011 р. / Одес. нац. мед. ун-т, Рада мол. вчен., Студ. наук. т-во, 2011. - 114 с.
Молодь - медицині майбутнього [Текст] : тез. доп. міжнар. наук. конф. студ. та мол. вчених, присвяч. 135-річчю з дня народж. М. Д. Стражеска, 28-29 квіт. 2011 р. / Одес. нац. мед. ун-т, Рада мол. вчен., Студ. наук. т-во, 2011. - 211 с.
Лабунец О. В.
Использование методов диагностики основных стоматологических заболеваний у детей [Текст] : магистер. работа : 14.00.21 / О. В. Лабунец, 2011. - 93 с.
Лі Сиоянь
Обгрунтування та удосконалення ортопедичного лікування знімними частковими зубними протезами [Текст] : магістер. робота : 14.01.22 / Лі Сиоянь, 2011. - 39 с.
Понятовська Т. Ю.
Удосконалення профілактики діабетичної нефропатії при цукровому діабеті 2 типу за допомогою блокаторів ренін-ангіотензинової системи в залежності від поліморфізму алелей генів ангіотензин-перетворюючого ферменту і ангіотензиногена [Текст] : магістер. робота / Т. Ю. Понятовська, 2011. - 57 с.
Горячий, Алексей Владимирович.
Катетерная изоляция легочных вен как метод лечения хронической формы фибрилляции предсердий неподдающейся медикаментозной коррекции [Текст] : магистер. работа : 14.01.04 / А. В. Горячий, 2011. - 164 с.