Організація: Укр. НДІ медицини транспорту ×
Гармідер, Ольга Вольдемарівна.
Функціональний стан кори надниркових залоз і його роль в патогенезі полінозу [Електронний ресурс] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / О. В. Гармідер ; наук. керівник А. І. Гоженко, 2016 ел. опт. диск (CD-ROM)
Гармідер, Ольга Вольдемарівна.
Функціональний стан кори надниркових залоз і його роль в патогенезі полінозу [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / О. В. Гармідер ; наук. керівник А. І. Гоженко, 2016. - 159 с.
Епідеміологія ВІЛ-інфекції в Одеській області [Текст] / Н. С. Гойдик, В. С. Гойдик, В. В. Шухтін, А. І. Гоженко, 2016. - 82 с.
Бакуменко, Ірина Камеліївна.
Клініко-патогенетичні особливості і корекція вестибулярних дисфункцій при дегенеративних змінах в шийному відділі хребта [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / І. К. Бакуменко, 2017. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Зовнішнє біологічне керування : теорія і практика [Текст] / А. І. Гоженко, В. О. Коршняк, В. В. Криничко, Б. А. Насібуллін, 2017. - 123 с.
Юзьків, Ярослав Сергійович.
Механізми формування імунодефіцитного та аутоімунного синдромів при черепно-мозковій травмі [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Я. С. Юзьків, 2017. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Аплевич, Валерія Михайлівна.
Ефективність застосування кінезіотейпування у програмі відновлювального лікування ідіопатичного сколіозу ранніх ступенів у дітей старшого шкільного віку [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / В. М. Аплевич ; наук. керівник О. В. Горша, 2017. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Аплевич, Валерія Михайлівна.
Ефективність застосування кінезіотейпування у програмі відновлювального лікування ідіопатичного сколіозу ранніх ступенів у дітей старшого шкільного віку [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / В. М. Аплевич ; наук. керівник О. В. Горша, 2017 ел. опт. диск (CD-ROM)
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Мокієнко, Андрій Вікторович.
Українське Придунав’я : гігієнічні та медико-екологічні основи впливу води як фактора ризику на здоров’я населення [Текст] / А. В. Мокієнко, Л. Й. Ковальчук, 2017. - 349 с.
Козявкіна, Наталія Володимирівна.
Нейрогуморальна регуляція тиреотропних ефектів мінеральної води Нафтуся [Текст] : (експерим.-клін. дослідж.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Н. В. Козявкіна ; наук. керівник О. А. Гоженко, 2018. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Козявкіна, Ольга Володимирівна.
Вегетотропні ефекти біоактивної води Нафтуся та їх ендокринний, метаболічний і імунний супровід [Текст] : (експерим.-клін. дослідж.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / О. В. Козявкіна ; наук. керівник О. А. Гоженко, 2018. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Петров, Володимир Андрійович.
Роль вегетативної нервової системи в патогенезі синдрому відміни внаслідок вживання алкоголю [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / В. А. Петров ; наук. керівник А. І. Гоженко, 2018. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Стоянов, Олександр Миколайович.
Шкали, тести та опитувальники для оцінки дрижальних гіперкінезів [Текст] : [учб. посіб.] / О. М. Стоянов, 2018. - 109 с.
Короленко, Наталія Володимирівна.
Відновне лікування дітей молодшого шкільного віку з цервікогенним головним болем [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / Н. В. Короленко ; наук. керівник О. В. Горша , 2019. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Короленко, Наталія Володимирівна.
Відновне лікування дітей молодшого шкільного віку з цервікогенним головним болем [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / Н. В. Короленко ; наук. керівник О. В. Горша , 2019 ел. опт. диск (CD-ROM)
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Короленко, Наталія Володимирівна.
Відновне лікування дітей молодшого шкільного віку з цервікогенним головним болем [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / Н. В. Короленко ; наук. керівник О. В. Горша , 2019. - 233 с.
Короленко, Наталія Володимирівна.
Відновне лікування дітей молодшого шкільного віку з цервікогенним головним болем [Електронний ресурс] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / Н. В. Короленко ; наук. керівник О. В. Горша , 2019. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Васюк, Валентина Леонідівна.
Дисбіоз у патогенезі експериментальних гепатопатій та їх антидисбіотична профілактика [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / В. Л. Васюк ; наук. консультант А. І. Гоженко, 2019. - 61 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Мамедалієв, Новруз Али огли.
Патогенетичне обґрунтування захисної дії поляризованого поліхроматичного світла при грипі та гострих респіраторних вірусних інфекціях [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Н. А. о. Мамедалієв ; наук. керівника А. І. Гоженко, 2018. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гриценюк, Марія Сергіївна.
Превентивні механізми регуляції водно-сольового гомеостазу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / М. С. Гриценюк ; наук. керівник А. І. Гоженко, 2014. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи