Зайнидинов, Сирожидин.
Солитарные камни мочеточников у детей:(Диагностика и лечение) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.35 / С. Зайнидинов, 1992. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кухновец, Олег Андреевич.
Судебно-медицинское установление давности наступления смерти по динамике нуклеопротеидов в тканях печени, роговицы и хрусталика глаза [Текст] : (комплекс. гистолог., люминесцент.-гистохим. и микрофлуориметр. исслед.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.24 / О. А. Кухновец, 1989. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Мухаметова, Альфия Маратовна.
Содержание интерферона у больных ревматоидным артритом и методы его коррекции [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.39 / А. М. Мухаметова, 1990. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гладкевич, Анвтолий Владимирович.
Влияние диетической терапии на состояние кальций-фосфорного гомеостаза и другие биохимические параметры у больных гипертоническойболезнью [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.05 / А. В. Гладкевич, 1989. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бондаренко, Юрий Иванович.
Нейрогуморальные, метаболические и микроциркуляторные нарушения в патогенезе стрессорных повреждений желудка и их коррекция [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.16 / Ю. И. Бондаренко, 1988. - 45 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Оборнєв, Олексій Леонідович.
Променева діагностика змін серця і малого кола кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / О. Л. Оборнєв, 2005. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Постернак, Геннадій Іванович.
Об’єктивізація шкал тяжкості та алгоритмів інтенсивної терапії у дітей з опіковим шоком [Текст] : (експерим.-клін. дослідж.) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.30 / Г. І. Постернак, 2008. - 36 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Попсуйшапка, Костянтин Олексійович.
Форамінальний стеноз при дегенеративних захворюваннях шийного відділу хребта (діагностика, принципи лікувальної тактики) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 / К. О. Попсуйшапка, 2007. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Полька, Олена Олександрівна.
Природжені вади нервової системи : поширеність серед новонароджених, чинники ризику виникнення, профілактика [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 / О. О. Полька, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Рикало, Надія Анатоліївна.
Патогенез хронічних вірусних гепатитів В і С у дітей : вікові особливості, патогенетична терапія [Текст] : (експерим.-клін. дослідж.) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / Н. А. Рикало, 2011. - 36 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Погоріла, Людмила Іванівна.
Особливості загального та місцевого імунітету у хворих на хронічний абактеріальний простатит / синдром хронічного тазового болю [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.08 / Л. І. Погоріла, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Пипа, Лариса Володимирівна.
Токсоплазмозна інфекція у дітей : особливості перебігу, діагностики, лікування [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.13 / Л. В. Пипа, 2005. - 38 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Поночевна, Олена Вікторівна.
Патогенетична характеристика порушень гемостазу у дітей, хворих на гострі лейкемії, в умовах інтенсивної хіміотерапії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.31 / О. В. Поночевна, 2005. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ремньова, Наталія Олексіївна.
Патологічна анатомія вилочкової залози жінок, хворих на генералізовану міастенію [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Н. О. Ремньова, 2007. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Рекова, Ліляна Петрівна.
Профілактика та передопераційна корекція стресових реакцій у хворих з одонтогенними запальними процесами на амбулаторному прийомі [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Л. П. Рекова, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Резніченко, Наталія Юріївна.
Лікування хворих на вугрову хворобу з використанням засобів ноотропної та метаболічної дії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.20 / Н. Ю. Резніченко, 2009. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ржевська, Ольга Олександрівна.
Клініко-діагностичні особливості уражень нервової системи при Епштейна-Барр вірусній інфекції у дітей [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.13 / О. О. Ржевська, 2009. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Рибалко, Лариса Михайлівна.
Патогенез остеопеній й остеопорозу в жінок у пре- і постменопаузальному періоді життя [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Л. М. Рибалко, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Риженкова, Ірина Вікторівна.
Нейроно-гліально-капілярні взаємовідношення передцентральної звивини головного мозку людини [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / І. В. Риженкова, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Риндіна, Наталія Геннадіївна.
Нейрогормональна активація та її участь у формуванні змін міокарда у хворих на хронічну серцеву недостатність і ожиріння [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Н. Г. Риндіна, 2009. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи