Організація: Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького ×
Ільницька, Лідія Іванівна.
Особливості діагностики та перебігу туберкульозу легень первинного і вторинного генезу у підлітків [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.26 / Л. І. Ільницька, 2006. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шлемкевич, Ольга Любомирівна.
Клініко-епідеміологічні основи оптимізації грудного вигодовування немовлят [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / О. Л. Шлемкевич, 2006. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гіпоксія [Текст] : Довідник / М.С. Регеда, Л.А. Любінець, М.М. Бідюк, М.О. Качмарська, 2006. - 53 с.
Пропедевтика ортопедичної стоматології [Текст] : підруч. для студ. стоматол. фак. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / М. Д. Король, Ю. И. Силенко, В. Ф. Макєєв [та ін.]; за ред. М. Д. Короля, 2005. - 235 с.
Гроховська, Марта Володимирівна.
Особливості перебігу гіперпластичних процесів ендометрію у жінок з екстрагенітальною патологією [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / М. В. Гроховська, 2006. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Марчук, Наталія Юріївна.
Гормонально-метаболічні порушення у дівчат-підлітків з ювенільними матковими кровотечами та їх корекція [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Н. Ю. Марчук, 2006. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Маляр, Віталій Васильович.
Комплексна оцінка та корекція активності матки при загрозі передчасних пологів. [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01. / В. В. Маляр, 2006. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Професор Георгій Семенович Чучмай - лікар, вчений, педагог [Текст] : [Біобібліогр.] / В.М. Зубачик, А.В. Магльований, С.Й. Кухта та ін., 2006. - 102 с.
Хальді Хатем
Обґрунтування вітамінотерапії і корекції біоценозу у хворих на синдром подразненої кишки [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.36 / Хальді Хатем, 2007. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Зазуляк, Тетяна Степанівна.
Гігієнічне обгрунтування критеріїв безпеки для здоров’я дітей підгузників, виготовлених на основі полімерних матеріалів [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.02.01 / Т. С. Зазуляк, 2007. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Основні та додаткові методи обстеження хворих у клініці внутрішніх хвороб [Текст] : [довідник] для студ. мед. вузів I-IV рівнів акредитації та лікарів / В. П. Крупін, А. Б. Зіменковський, М. С. Регеда [та ін.] ; за ред.: В. П. Крупіна, М. С. Регеди, 2005. - 255 с.
Луцишин, Тарас Володимирович.
Особливості перебігу та діагностики поєднаного туберкульозу легень і нирок [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.26 / Т. В. Луцишин, 2007. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Пальтов, Євгеній Володимирович.
Морфологічні особливості та кровопостачання м’яких тканин пародонту в нормі та при цукровому діабеті [Текст] : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Є. В. Пальтов, 2007. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Фартушок, Тетяна Володимирівна.
Стан фетоплацентарної системи у вагітних при наявності урогенітальних інфекцій [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Т. В. Фартушок, 2007. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Пушкаренко, Ольга Анатоліївна.
Оптимізація діагностичного алгоритму диспепсії як синдрому і як захворювання [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / О. А. Пушкаренко, 2007. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гурик, Зоряна Ярославівна.
Патоморфологія сполучної тканини печінки та її роль в патогенезі і морфогенезі хронічного вірусного гепатиту В і хронічного алкогольного гепатиту [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / З. Я. Гурик, 2007. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Марауі Резкі Бен Салах
Прогнозування й профілактика ускладнень вагітності у жінок з безпліддям в анамнезі [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Марауі Резкі Бен Салах, 2007. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Прунчак, Світлана Іванівна.
Клініко-імунологічна характеристика бронхіальної астми в дітей з різними типами ацетилювання [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / С. І. Прунчак, 2007. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Москвяк, Євген Йосифович.
Медико-соціальне обгрунтування створення закладів паліативної медицини [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.03 / Є. Й. Москвяк, 2007. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Вибрані питання патологічної фізіології [Текст] : в 3-х ч. : [навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рiвнiв акредитацiї] / М. С. Регеда, М. М. Бідюк, Л. А. Любінець [та ін.] ; за ред. М. С. Регеди ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, Львів. мед. ін-т. Ч. 1 : Нозологія, 2007. - 204 с.