Організація: Одес. нац. мед. ун-т ×
Напханюк, Александр Владимирович.
Хирургическое лечение латеральных переломов шейки бедренной кости [Текст] : магистер. работа : 14.01.21 / А. В. Напханюк, 2011. - 68, 39 с.
Сун Хуй
Пломбирование корневых каналов зубов с применением ультразвуковых колебаний средней амплитуды [Текст] : магистер. работа : 14.01.22 / Сун Хуй, 2011. - 45 с.
Хань Сяо
Анализ фотометрических методов исследований, использующихся в ортодонтии [Текст] : магистер. работа : 14.01.22 / Хань Сяо, 2011. - 57 с.
Янг Кун
Лечение зубочелюстных аномалий съёмной аппаратурой в ранний период сменного прикуса [Текст] : магистер. работа / Янг Кун, 2011. - 63 с.
Саввов, Вадим Вадимович.
Хирургическое лечение гнойно-септических осложнений панкреонекроза [Текст] : магистер. работа / В. В. Саввов, 2011. - 82 с.
Маркова, Олена Олегівна.
Фармакологічна корекція біоенергетичних процесів у печінці тварин, отриманих від стрес-уражених попередників [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / О. О. Маркова, 2011. - 167 с.
Розуменко, Марія Володимирівна.
Диференційований підхід до лікування ускладнень, пов’язаних з експлуатацією різних конструкцій суцільнолитих зубних протезів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / М. В. Розуменко, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Александров, Олексій Леонідович.
Оптимізація диференційної діагностики доброякісних пухлин та пухлиноподібних утворень яєчників [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. Л. Александров, 2011. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Малиновська, Наталя Олександрівна.
Диференційована терапія дітей із вегето-судинними дисфункціями з урахуванням неспецифічних адаптаційних реакцій організму [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Н. О. Малиновська, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кутасевич, Надія Всеволодівна.
Фармакокінетика похідних калікс[4]арену [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / Н. В. Кутасевич, 2011. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Петровський, Юрій Юрійович.
Обґрунтування та вибір методу хірургічного лікування жінок, хворих на генітальний пролапс у сполученні з нетриманням сечі при напрузі [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Ю. Ю. Петровський, 2011. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Калаєва, Олександра Андріївна.
Оптимізація шляхів лікарського забезпечення хворих на туберкульоз легень [Текст] : диплом. робота : 7.110201 / О. А. Калаєва, 2011. - 73 с.
Дипломна робота Картка запису | Схожi записи
Тарасова, Валерія Олександрівна.
Опрацювання шляхів лікарського забезпечення дітей, хворих на хронічний гастрит [Текст] : диплом. робота : 7.110201 / В. О. Тарасова, 2011. - 68 с.
Дипломна робота Картка запису | Схожi записи
Матюшкіна, Марина Володимирівна.
Буркун лікарський, як перспективне джерело створення сучасних лікарських засобів [Текст] : диплом. робота : 7.110201 / М. В. Матюшкіна, 2011. - 63 с.
Дипломна робота Картка запису | Схожi записи
Смотрицька, Кристина Бориславівна.
Впровадження принципів GMP у виробництво препарату "Екстракт алоє для ін’єкцій" на заводі "Біостимулятор" [Текст] : диплом. работа : 7.110201 / К. Б. Смотрицька, 2011. - 70 с.
Дипломна робота Картка запису | Схожi записи
Кравченко, Вероніка Віталіївна.
Вивчення гепатопротекторних властивостей фітозбору в умовах модельованої патології [Текст] : диплом. робота : 7.110201 / В. В. Кравченко, 2011. - 72 с.
Дипломна робота Картка запису | Схожi записи
Кливняк, Богдан Михайлович.
Обґрунтування складу лікарського рослинного збору в комплексному лікуванні бронхіальної астми [Текст] : диплом. робота : 7.110201 / Б. М. Кливняк, 2011. - 77 с.
Дипломна робота Картка запису | Схожi записи
Абрамова А. А.
Применение препарата Левосимендан в пред- и послеоперационном периодах у больных с аортокоронарным шунтированием сердца [Текст] : магистер. работа / А. А. Абрамова, 2011. - 42 с.
Херсонская Т. Б.
Применение ортодонтических имплантатов и накостных минипластин при перемещении зубов [Текст] : магистер. работа: 14.00.21 / Т. Б. Херсонская, 2011. - 35 с.
Барановская, Екатерина Сергеевна.
Анализ клинических методов диагностики заболеваний пародонта при изучении эффективности лечения хронического генерализованного пародонтита [Текст] : магистер. работа: 14.01.22 / Е. С. Барановская, 2011. - 72 с.