Свінціцький, Валентин Станіславович.
Комплексне лікування хворих на злоякісні пухлини яєчника [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.07 / В. С. Свінціцький, 2010. - 40 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Самогальська, Олена Євгенівна.
Сучасні аспекти патогенезу, діагностики та лікування цирозів печінки [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.36 / О. Є. Самогальська, 2007. - 39 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Саідова, Фаріда Хейраддін кизи.
Клініко-морфологічна характеристика і тактика хірургічного лікування багатовузлового еутиреоїдного зоба [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.14 / Ф. Х. к. Саідова, 2008. - 40 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шпак, Оксана Ивановна.
Диагностическая бронхоскопия и биопсия центральных и периферических бронхов у больных хроническим бронхитом [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.05, 14.00.43 / О. И. Шпак, 1985. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ющишин, Никита Иванович.
Состояние иммунологической реактивности и гипофизарно-надпочечниковой системы в процессе лечения больных красной волчанкой [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.11 / Н. И. Ющишин, 1985. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Якушев, Михаил Порфирьевич.
Влияние средств нейролептанальгезии на кровоснабжение и сократительную активность остроишемизированного миокарда [Текст] : (эксперим. исслед.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.25 / М. П. Якушев, 1985. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Абдуразаков, Уразбай Абдуразакович.
Внутри- и околосуставные переломы и их оперативное лечение [Текст] : (клин.-эксперим. исслед.) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.22 / У. А. Абдуразаков, 1985. - 40 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Алехин, Евгений Константинович.
Сочетание иммуномодуляторов как метод повышения их эффективности [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.25 / Е. К. Алехин, 1985. - 40 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Вековшиніна, Світлана Віталіївна.
Нейротоксичність піретроідів та їх комбінацій з фосфорорганічними пестицидами [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.11 / С. В. Вековшиніна, 1996. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гаврилюк, Юрій Йосипович.
Генетичний моніторінг населення регіонів України в умовах забруднення довкілля [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.23 / Ю. Й. Гаврилюк, 1996. - 45 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Горбась, Ірина Михайлівна.
Епідеміологія ішемічної хвороби серця серед сільського населення Украіни і організаційно-методологічні аспекти її профілактики [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.11 / І. М. Горбась, 1996. - 49 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Медицина третього тисячоліття [Текст] : зб. тез. міжвуз. конф. мол. вчених (Харків, 20 січ. 2003 р.) / Харк. держ. мед. ун-т, 2003. - 253 с.
Медицина третього тисячоліття [Текст] : зб. тез. конф. мол. вчених Харк. держ. мед. ун-ту (Харьків, 17-18 січ. 2001 р.): у 3-х ч. / Харк. держ. мед. ун-т; під ред. А. Я. Циганенка [та ін.]. Ч. 1, 2001. - 102 с.
Медицина третього тисячоліття [Текст] : зб. тез. конф. мол. вчених Харк. держ. мед. ун-ту (Харків, 17-18 січ. 2001 р.) : у 3-х ч. / Харк. держ. мед. ун-т; під ред. А. Я. Циганенка [та ін.]. Ч. 2, 2001. - 98 с.
Медицина третього тисячоліття [Текст] : зб. тез. конф. мол. вчених Харк. держ. мед. ун-ту (Харьків, 17-18 січ. 2001 р.) : у 3-х ч. / Харк. держ. мед. мед. ун-т; під ред. А. Я. Циганенка [та ін.]. Ч. 3, 2001. - 121 с.
Плужнікова, Тетяна Владиславівна.
Наукове обгрунтування оптимізованої системи профілактики цереброваскулярних захворювань у населення агропромислового регіону [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.03 / Т. В. Плужнікова, 2009. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Півторак, Катерина Володимирівна.
Анемія у хворих на запальні захворювання кишечника : зв’язок з важкістю захворювання, диференційна діагностика та лікування [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.36 / К. В. Півторак, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Остапчук, Катерина Володимирівна.
Оптимізація ефективності лікування та якості життя хворих на вірусний гепатит С на підставі оцінки поліморфізму генів детоксикації ксенобіотиків [Електроний ресурс] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.28 / К. В. Остапчук, 2015. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Подгорна, Наталія Володимирівна.
Особливості адаптаційних реакцій у дітей з гастродуоденальною патологією [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Н. В. Подгорна, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Погурельська, Олена Павлівна.
Значення операції аортокоронарного шунтування для ефективності реабілітації хворих, які перенесли інфаркт міокарда, в залежності від структурно-функціональних особливостей міокарда [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / О. П. Погурельська, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи