Організація: Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького ×
Луцик, Максим Максимович.
Цитоморфологічна характеристика клітин лімфоми NK/Ly і їх поверхневих вуглеводних детермінант у дослідженні ефективності потенційних протипухлинних препаратів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.09 / М. М. Луцик, 2011. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кіцера, Олександр Олександрович.
Патологія вуха та стан слухового аналізатора у дітей із природженим незрощенням піднебіння [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 / О. О. Кіцера, 2005. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Семчишин, Роксолана Олександрівна.
Диференційована терапія гестаційної гіпертензії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Р. О. Семчишин, 2007. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Борова, Оксана Євгенівна.
Профілактика та лікування післяопераційних інфекційних ускладнень у новонароджених та дітей раннього віку з природженими вадами травного тракту [Текст] : (клін.-експерим. дослідж.) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.09 / О. Є. Борова, 2007. - 36 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Карпин, Ольга Михайлівна.
Діагностика та корекція розладів гестаційної трансформації преплацентарного кровоплину [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. М. Карпин, 2007. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кирик, Христина Андріївна.
Морфологічні особливості судинної оболонки очного яблука щура в нормі та при експериментальному цукровому діабеті [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Х. А. Кирик, 2007. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Флуд, Вадим Валентинович.
Корекція гемодинамічних розладів при загрозі недоношування вагітності [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / В. В. Флуд, 2007. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Заячківська, Оксана Станіславівна.
Роль локальної стрес-лімітуючої системи у механізмах цитопротекції слизової оболонки стравоходу і шлунка [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.03 / О. С. Заячківська, 2007. - 40 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Головчак, Ігор Степанович.
Зміни метаболічного та імунологічного гомеостазу в патогенезі прееклампсії легкого та середнього ступенів важкості, корекція та лікування [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / І. С. Головчак, 2007. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Сорокопуд, Олена Олександрівна.
Фактори прогнозу перебігу негоспітальної пневмонії і оцінки ефективності лікування [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.27 / О. О. Сорокопуд, 2007. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Генітальний ендометріоз у жінок репродуктивного віку [Текст] : (діагностика та лікування) : метод. рекомендації / Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Одес. держ. мед. ун-т, Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, 2005. - 36 с.
Недоступ, Ірина Степанівна.
Дизмікроелементози у дітей з хронічними гастродуоденальними захворюваннями та їх корекція [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / І. С. Недоступ, 2007. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Николин, Лариса Богданівна.
Клініко-патогенетичні аспекти генітального ендометріозу, оптимізація діагностики, лікування та реабілітації репродуктивної функції жінки [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Л. Б. Николин, 2007. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кіндій, Олег Любомирович.
Обгрунтування диференційованої лікувальної тактики при загрозі передчасних пологів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. Л. Кіндій, 2007. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Малачинська, Марія Йосипівна.
Реабілітація генеративної функції жінок зі звичним невиношуванням і гестаційною трофобластичною хворобою (пухирним занеском) в анамнезі [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / М. Й. Малачинська, 2007. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гайдучок, Ігор Григорович.
Взаємозв’язки хламідійної інфекції та імунодефіциту: імунопатогенез та імунодіагностика [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / І. Г. Гайдучок, 2008. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Пилипчук, Ірина Степанівна.
Технологія допомоги приідіопатичному недоношуванні вагітності [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / І. С. Пилипчук, 2007. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Алергологія дитячого віку: проблеми і перспективи [Текст] : матеріали обл. науч.-практ. конф. / Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького , Уоз Львів. міськ. ради, Львів. міська дит. клін. лікарня, Львів. міськ. дитячий алергол. центр, 2004. - 31 с.
Абрагамович, Орест Остапович.
Клітинна трансплантація у клініці внутрішніх хвороб [Текст] / О. О. Абрагамович , О. Д. Луцик, Х. О. Семен, 2006. - 93 с.
Таран, Оксана Анатоліївна.
Сучасні аспекти діагностики та профілактики післяопераційного спайкового процесу у жінок репродуктивного віку [Текст] : (клін.-експерим. робота) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. А. Таран, 2008. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи