Організація: Одес. нац. мед. ун-т ×
Турбай, Олена Олександрівна.
Тактика лікування хворих в залежності від типу особистісних відносин в стоматології [Текст] : магістер. робота : 14.01.22 / О. О. Турбай, 2011. - 43 с.
Саркісов, Андріан Радікович.
Перебіг вагітності у жінок з варикозною хворобою у сучасних екологічних умовах [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / А. Р. Саркісов, 2011. - 178 с.
Суслікова, Лідія Вікторівна.
Патогенез, діагностика та комплексне лікування порушень рецептивності ендометрія в жінок з трубно-перитонеальним безпліддям запального генезу [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 / Л. В. Суслікова, 2011. - 40 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Найдьонова, Олена Вікторівна.
Застосування внутрішнього прийому мінеральної води Поляна Квасова у комплексному відновлювальному лікуванні хворих на метаболічний синдром на амбулаторному етапі [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / О. В. Найдьонова, 2011. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Саркісов, Андріан Радікович.
Перебіг вагітності у жінок з варикозною хворобою у сучасних екологічних умовах [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / А. Р. Саркісов, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Цісельський, Юрій Вікторович.
Дисбіотичні аспекти патогенезу, профілактики і лікування діабетичної ретинопатії [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / Ю. В. Цісельський, 2011. - 30 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Стрельнік, Олена Ігорівна.
Комплексне лікування та профілактика папіломавірусної інфекції шийки матки у юних жінок [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. І. Стрельнік, 2011. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Маркова, Олена Олегівна.
Фармакологічна корекція біоенергетичних процесів у печінці тварин, отриманих від стрес-уражених попередників [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / О. О. Маркова, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Горошко, Олена Ігорівна.
Особливості метаболічної адаптації у недоношених дітей з респіраторним дистрес-синдромом та корекція її порушень [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / О. І. Горошко, 2011. - 161 с.
Живица, Аркадій Володимирович.
Профілактика передпухлинних захворювань шийки матки у вагітних [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / А. В. Живица, 2011. - 214 с.
Шахзад Кадар
Клинические особенности психологической формы синдрома жестокого обращения с детьми по материалам Одесской областной клинической детской больницы [Текст] : магистер. работа / Шахзад Кадар, 2011. - 83 с.
Живица, Аркадій Володимирович.
Профілактика передпухлинних захворювань шийки матки у вагітних [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / А. В. Живица, 2011. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Машуков, Артем Олексійович.
Ефективність госпітального етапу реабілітаціїї хворих на рак товстої кишки [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / А. О. Машуков, 2011. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Горошко, Олена Ігорівна.
Особливості метаболічної адаптації у недоношених дітей з респіраторним дистрес-синдромом та корекція її порушень [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / О. І. Горошко, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Чернявський, Віктор Геннадійович.
Застосування ліпіну та бішофіту у сполученні з фізіотерапевтичними методами при хронічному обструктивному захворюванні легенів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / В. Г. Чернявський, 2011. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Лихота, Олена Борисівна.
Фармакокінетика коротколанцюжкових жирних кислот та їх екзогенних метаболітних попередників [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / О. Б. Лихота, 2011. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Дмитрієв, Дмитро Валерійович.
Клініко-фармакологічна взаємодія пропофолу та анальгетиків з модифікаторами мікросомальних монооксигеназ [Текст] : (клін.-експерим. дослідж.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.28 / Д. В. Дмитрієв, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ковальчук, Ірина Вікторівна.
Цитокінзалежні механізми імунопротекторної дії адаптогенів рослинного походження в умовах експериментального стресу [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 14.03.05 / І. В. Ковальчук, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Міхайленко, Олександр Вікторович.
Прогнозування, профілактика та лікування ендометріозу із використанням молекулярно-біологічних технологій [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. В. Міхайленко, 2011. - 139 с.
Буднюк, Олександр Олександрович.
Анестезіологічне забезпечення в тиреоїдній хірургії при "тяжких дихальних шляхах": прогнозування і профілактика періопераційних ускладнень [Текст] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.30 / О. О. Буднюк, 2011. - 342 с.