Організація: Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології ×
Янченко, Тетяна Станіславівна.
Санаторно-курортна реабілітація дітей в періоді ремісії онкогематологічних і онкологічних захворювань з урахуванням психосоматичного статусу [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.01.33 / Т. С. Янченко, 2014. - 31 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Мороз, Галина Іванівна.
Обґрунтування оптимальної тривалості штучної мікрокліматотерапії у часто і тривало хворіючих дітей та дітей, що страждають рецидивуючим бронхітом, на етапі санаторно-курортного лікування [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / Г. І. Мороз, 2014. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гуща, Сергій Геннадійович.
Патофізіологічні зміни водно-електролітного балансу при початкових порушеннях вуглеводного обміну та принципи їх корекції мінеральними водами в експерименті [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / С. Г. Гуща, 2010. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Жунько, Дмитро Володимирович.
Оптимізація комплексного лікування хворих на хронічний простатит з метаболічним синдромом з використанням фізичних чинників і немедикаментозних методів на амбулаторному етапі [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / Д. В. Жунько, 2016. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Комплекси санаторно-курортного лікування хворих з ішемічною хворобою серця після хірургічної реваскуляризації міокарду з супутньою патологією (артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, гонартроз) [Текст] : (метод. рек.): (114.16/281.16) / Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи, Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології, 2016. - 20 с.
Заболотна, Ірина Борисівна.
Диференційовані методи відновлювального лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на основі використання природних та преформованих чинників [Текст] : (експерим.-клін. дослідж.) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.33 / І. Б. Заболотна ; наук. консультант Н. В. Драгомирецька, 2019. - 44 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Заболотна, Ірина Борисівна.
Диференційовані методи відновлювального лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на основі використання природних та преформованих чинників [Текст] : (експерим.-клін. дослідж.) : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.33 : 22 / І. Б. Заболотна ; наук. консультант Н. В. Драгомирецька, 2019. - 395 с.