Пилипенко, Олександр Сергійович.
Сучасні підходи до діагностики та лікування діабетичної стопи [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / О. С. Пилипенко, 2005. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Пілюгін, Андрій Валентинович.
Стереоморфологічні особливості протокової системи піднебінних, губних і сльозових залоз людини та їх кровоносного мікроциркуляторного русла [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / А. В. Пілюгін, 2009. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Підгірний, Ярослав Михайлович.
Екстракорпоральна детоксикація та її місце в лікуванні синдрому поліорганної недостатності [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.30 / Я. М. Підгірний, 2009. - 38 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Півоварова, Оксана Анатоліївна.
Стан респіраторної та нереспіраторної функції легень у хворих на цукровий діабет 2 типу і метаболічний синдром [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / О. А. Півоварова, 2009. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Вернигородський, Віктор Сергійович.
Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.14 / В. С. Вернигородський, 2006. - 37 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Василенко, Вячеслав Анатолійович.
Особливості діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності з проявами анемічного синдрому у хворих похилого віку [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / В. А. Василенко, 2009. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Вороненко, Володимир Васильович.
Гігієнічне обгрунтування заходів з охорони здоров’я військовослужбовців кадрового складу частин, що розташовані на територіях України, забруднених радіонуклідами [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / В. В. Вороненко, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Грузєва, Тетяна Степанівна.
Обгрунтування та розробка системи досягнення рівності в охороні здоров’я населення в сучасних умовах стратифікації суспільства [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.02.03 / Т. С. Грузєва, 2004. - 39 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гамрецький, Андрій Анатолійович.
Активація репаративного остеогенезу при порушеннях загоювання переломів довгих кісток [Текст] : (клін.-експерим. дослідж.): автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.21 / А. А. Гамрецький, 2004. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Дубенко, Ольга Дмитрівна.
Перебіг та завершення вагітності у жінок після хірургічного та консервативного лікування неплідності [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.01 / О. Д. Дубенко, 2004. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Забор, Вікторія Сергіївна.
Показники фізичного розвитку новонароджених різного гестаційного віку міста Львова та Львівської області і причини його порушень [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.10 / В. С. Забор, 2004. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Земляна, Ольга Валентинівна.
Диференційоване застосування електросон- та інфітатерапії для корекції астенічного синдрому у хворих на неврастенію та дисциркуляторні енцефалопатії різного генезу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / О. В. Земляна, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ілюк, Тетяна Анатоліївна.
Особливості мікробіоценозу піхви та імунно-ендокринного гомеостазу у жінок репродуктивного віку з хронічною трихомонадно-хламідійною інфекцією [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.01 / Т. А. Ілюк, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Квасніцький, Микола Васильович.
Діагностика та диференційоване лікування нейрофіброматозу [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.01.05 / М. В. Квасніцький, 2004. - 40 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Клочан, Світлана Миколаївна.
Ортопедичні методи профілактики та лікування травматичних ушкоджень зубощелепної системи у спортсменів контактних силових видів спорту [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / С. М. Клочан, 2004. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ковтун, Анатолій Іванович.
Вплив гіпербарооксії та даларгіну на оксидантно-антиоксидантну систему та функції нирок у хворих з гнійно-септичними ускладненнями [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.30 / А. І. Ковтун, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шевчук, Олександра Володимирівна.
Оптимізація лікування хворих з папіломавірусною інфекцією жіночих статевих органів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. В. Шевчук, 2003. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ляненко, Любов Олександрівна.
Сучасний підхід до діагностики та лікування атипової кондиломи шийки матки [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.01 / Л. О. Ляненко, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Мацюк, Станіслав Володимирович.
Лікування постраждалих з політравмою (стандартизація та уніфікація медичної допомоги) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.21 / С. В. Мацюк, 2004. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Мехтиханов, Мехтихан Селимович.
Підвищення ефективності антибактеріальної терапії гострих деструктивних пневмоній у дітей [Текст] : (експерим.-клін. дослідж.): автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.09 / М. С. Мехтиханов, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи