Організація: Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького ×
Пороховська, Наталя Василівна.
Мембранозалежні процеси в тканині міокарда морських свинок за умов гострої гіперімунокомплексної патології [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Н. В. Пороховська, 2008. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Авраменко, Ірина Юріївна.
Роль дисфункції ендотелію при вроджених вадах серця у дітей раннього віку [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.10 / І. Ю. Авраменко, 2008. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Садляк, Оксана Володимирівна.
Лімфоцитопосередковані механізми за умов хронічної гіперімунокомплексемії та вплив на них корвітину в експерименті [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / О. В. Садляк, 2008. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Паєнок, Анжеліка Володимирівна.
Клініко-параклінічні прояви енцефалопатій різного ґенезу (рання диференціальна діагностика) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.15 / А. В. Паєнок, 2008. - 34 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Скибчик, Василь Антонович.
Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості патогенезу, клінічного перебігу, лікування та прогнозування ускладнень [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.11 / В. А. Скибчик, 2008. - 40 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Суслова, Наталія Олександрівна.
Психофізіологічні особливості осіб 15-20 років з підвищеним артеріальним тиском [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.03 / Н. О. Суслова, 2008. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Невідкладні стани [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рiвнiв акредитацiї / М. С. Регеда, В. Й. Кресюн, І. Г. Гайдучок [та ін.]; за ред. М. С. Регеди, В. Й. Кресюна, 2008. - 835 с.
Методика комплексної оцінки лікарських засобів на прикладі нестероїдних протизапальних препаратів для лікування ревматоїдного артриту [Текст] : метод. рекомендацiї / Укр. центр наук. мед. інформ. і патент.-ліценз. роботи, Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, 2008. - 21 с.
Програмний продукт "Моніторинг процесу лікарського забезпечення фармакотерапії в умовах стаціонару" (на прикладі ревматологічних хворих): інформаційні можливості та особливості функціонування [Текст] : метод. рекомендацiї / Укр. центр наук. мед. інформ. і патент.-ліценз. роботи, Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, 2008. - 21 с.
Варес, Ян Евальдович.
Клінічно-експериментальне обґрунтування нових методів лікування поцієнтів із травматичними пошкодженнями кісток лицевого скелета [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.22 / Я. Е. Варес, 2010. - 35 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кордіяк, Андрій Юліянович.
Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.22 / А. Ю. Кордіяк, 2008. - 28 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Томей, Адріан Іванович.
Клініко-епідеміологічна характеристика та біогеохімічна природа патології верхніх відділів травного тракту у дітей [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / А. І. Томей, 2008. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Боднарчук, Вікторія Орестівна.
Оптимізація діагностичних і лікувальних програм неконтрольованої бронхіальної астми у дітей [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / В. О. Боднарчук, 2008. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Вереснюк, Наталія Сергіївна.
Диференційна діагностика гіперпролактинемічних станів у жінок з порушеннями репродуктивного здоров’я та методи їх корекції [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Н. С. Вереснюк, 2008. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Макєєв, Валентин Федорович.
Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.22 / В. Ф. Макєєв, 2008. - 31 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шатинська-Мицик, Ірина Сергіївна.
Особливості перебігу стенокардії у жінок із субклінічним гіпотиреозом в період менопаузи [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / І. С. Шатинська-Мицик, 2009. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Прикупенко, Олена Вікторівна.
Гострі запальні захворювання придатків матки у невідкладній гінекології: діагностика і лікувальна тактика [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. В. Прикупенко, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Щепанський, Федір Йосипович.
Роль порушень прооксидантно-антиоксидантних процесів у патогенезі експериментального алергічного альвеоліту та їх корекція [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Ф. Й. Щепанський, 2008. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кобза, Ігор Іванович.
Патологія сонних артерій [Текст] : [навч. посіб.-атлас для студ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів і лікарів загал. практики]. Т. 1, 2008. - 128 с.
Регеда, Михайло Степанович.
Запальні захворювання легенів та бронхів [Текст] / М. С. Регеда, 2009. - 205 с.